Źródła i materiały do dziejów szlachty województwa sandomierskiego w XVI-XVIII wieku, t. 2: Inwentarze dóbr ziemskich z XVII–XVIII wieku (cz. 1), wstęp i oprac. J. Pielas, Kielce 2013 [recenzja]

Autor

  • Leszek Kajzer Uniwersytet Łódzki

Słowa kluczowe:

historia kultury materialnej, inwentarze, majątek, szlachta

Abstrakt

Recenzja z pracy będącej edycją źródłową ponad 30 inwentarzy majątkowych z okresu nowożytnego szlachty zamieszkującej województwo sandomierskie.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Brak

Pobrania

Opublikowane

2016-01-01

Jak cytować

Kajzer, L. (2016). Źródła i materiały do dziejów szlachty województwa sandomierskiego w XVI-XVIII wieku, t. 2: Inwentarze dóbr ziemskich z XVII–XVIII wieku (cz. 1), wstęp i oprac. J. Pielas, Kielce 2013 [recenzja]. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 64(1), 127–134. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/894

Numer

Dział

Artykuły recenzyjne i recenzje

Inne teksty tego samego autora