Tom 64 Nr 2 (2016)

					Pokaż  Tom 64 Nr 2 (2016)
Artykuły publikowane w tym numerze czasopisma koncetrują się na śmierci żołnierzy (wojowników) przede wszystkim na polu walki, ale także z przyczyn naturalnych. W rozważaniach Autorów najwięcej  miejsca zajmuje sytuacja w dobie Rzeczypospolitej Szlacheckiej. Nie brakuje też tekstów  dotyczących innych epok: średniowiecza, czasów napoleońskich i I Wojny Światowej.
Opublikowane: 2016-01-01