Kilka uwag o zamkach krzyżackich i ich opracowaniach [artykuł recenzyjny]

Autor

  • Leszek Kajzer Uniwersytet Łódzki

Słowa kluczowe:

historia kultury materialnej, zamki, architektura obronna

Abstrakt

Artykuł recenzyjny stanowiący komentarz do sposobu prezentacji i publikacji wyników badań archeologicznych na terenie zamków krzyżackich.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bezławki. 2013. Bezławki ocalić od zniszczenia. Wyniki prac interdyscyplinarnych prowadzonych w latach 2008–2011, red. A. Koperkiewicz, Gdańsk.

Die Burg. 1994. Die Burg – ein kulturgeschitliches Phänomen, red. H. Hofrichter, Stuttgart.

Grabarczyk T. 1979. Puck — skarb wyrobów bursztynowych, „Inventaria Archaeologica”, Fasc. XLIII.

Historia Pucka. 1998. Historia Pucka, red. A. Groth, Gdańsk.

Jähnig B. 2000. Wykaz urzędów. Dostojnicy zakonu krzyżackiego w Prusach, [w:] Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Podziały administracyjne i kościelne od XIII do XVI wieku, red. Z. H. Nowak, współpraca R. Czaja, Toruń.

Jóźwiak S., Trupinda J. 2012. Krzyżackie zamki komturskie w Prusach. Topografia i układ przestrzenny na podstawie średniowiecznych źródeł pisanych, Toruń.

Krahe F.-W. 1996. Burgen des deutschen Mittelalters. Grundriss — Lexicon, Augsburg.

Kruppé J., Milewska M. 2014. Dzieje zamku w Pucku, Warszawa.

Pospieszny K. 2014. Domus Malbork. Zamek krzyżacki w typie regularnym, Toruń.

Putz und Farbigkeit. 1993. Putz und Farbigkeit an mittelalterlichen Bauten, red. H. Hofrichter, Stuttgart.

Spławska-Korczak M. 2014. Zamek krzyżacki w Świeciu. Próba rekonstrukcji zamku wysokiego w średniowieczu, Toruń 2014.

Stock-Werner B., Bingenheimer K., Hofrichter H. 1995. Fenster und Türen. Fenster und Türen in historischen Wehr- und Wohnbauten, Kolloqium des Wissenschaftlichen Beirats der Deutschen Burgenvereinigung, Stuttgart.

Stock-Werner B., Hofrichter H. 1995. Burg- und Schlosskapellen : Kolloquium des Wissenschaftlichen Beirats der Deutschen Burgenvereinigung, Stuttgart.

Stock-Werner B., Hofrichter H. 2001. Zentrale Funktionen der Burg, Brauchbach.

Torbus T. 1998. Die Konventsburgen in Deutschordensland Preussen, München.

Torbus T. 2014. Zamki konwentualne państwa krzyżackiego w Prusach, Gdańsk.

Wasik B. 2014. „Budownictwo zamkowe na ziemi chełmińskiej (XIII–XV wiek)”, Toruń 2014, mpis pracy doktorskiej, w archiwum Instytutu Archeologii UMK.

Zamek w Grudziądzu. 2012. Zamek w Grudziądzu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych. Studia i materiały, red. M. Wiewióra, Toruń.

Zamek w Radzikach. 2009. Zamek w Radzikach na ziemi dobrzyńskiej, red. L. Kajzer, Rypin.

Zamek w Sadłowie. 2004. Zamek w Sadłowie na ziemi dobrzyńskiej, red. L. Kajzer, Rypin.

Zeune J., Hofrichter H. 2009. Von der Burg zur Residenz. Von der Burg zur Residenz : Kolloquium des Wissenschaftlichen Beirats der Deutschen Burgenvereinigung, Trier 2007, Braubach.

Pobrania

Opublikowane

2016-01-01

Jak cytować

Kajzer, L. (2016). Kilka uwag o zamkach krzyżackich i ich opracowaniach [artykuł recenzyjny]. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 64(2), 281–292. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/909

Numer

Dział

Artykuły recenzyjne i recenzje

Inne teksty tego samego autora