Rezydencja królewska na Wawelu w czasach Zygmunta Starego: program użytkowy i ceremonialny, Stanisław Mossakowski, Warszawa 2013 [recenzja]

Autor

  • Leszek Kajzer Uniwersytet Łódzki

Słowa kluczowe:

15-16 w. -- Polska, Zamek Wawelski (Kraków, Polska), architektura renesansowa -- Polska, rezydencje królewskie późnośredniowieczne-o. nowożytnego, wyposażenie wnętrz pałaców

Abstrakt

Recenzja książki.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Dąbrowska M. 1992. Kominek — luksus czy konieczność?, [w:] Nędza i dostatek na ziemiach polskich od średniowiecza po wiek XX, red. J. Sztetyłło, Warszawa, s. 177–181.

Dettloff P., Fabiański M., Fischinger A. 2005. Zamek królewski na Wawelu. Sto lat odbudowy (1905–2005), Kraków.

Divéki A. 1960. Królewicz Zygmunt na dworze Władysława II, króla węgierskiego, [w:] Medievalia. W 50 rocznicę pracy naukowej Jana Dąbrowskiego, Warszawa, s. 355–374.

Fischinger A., Fabiański M. 2009. Dzieje budowy renesansowego zamku na Wawelu około 1504–1548, Kraków.

Fischinger A., Fabiański M. 2013. The Renaissance Wawel. Building the Royal Residence, Cracow.

Morka M. 2006. Sztuka dworu Zygmunta Starego. Treści polityczne i propagandowe, Warszawa.

Mossakowski S. 1976. Treść dekoracji renesansowego pałacu na Wawelu, [w:] Renesans. Sztuka i ideologia, red. T.S. Jaroszewski, Warszawa, s. 349–380.

Mossakowski S. 2007. Kaplica Zygmuntowska (1515–1533). Problematyka artystyczna i ideowa mauzoleum króla Zygmunta I, Warszawa.

Pianowski Z. 1991. Wawel obronny. Zarys przemian fortyfikacji grodu i zamku krakowskiego w. IX–XIX, Kraków.

Pianowski Z. 1994. „Sedes regni principales”. Wawel i inne rezydencje piastowskie do połowy XIII wieku na tle europejskim, Kraków.

Ratajczak T. 2011. Mistrz Benedykt — królewski architekt Zygmunta I, Kraków.

Targosz K. 2007. Królewskie uroczystości weselne w Krakowie i na Wawelu 1512–1605, Kraków.

Pobrania

Opublikowane

2014-01-01

Jak cytować

Kajzer, L. (2014). Rezydencja królewska na Wawelu w czasach Zygmunta Starego: program użytkowy i ceremonialny, Stanisław Mossakowski, Warszawa 2013 [recenzja]. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 62(4). Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/815

Numer

Dział

Artykuły recenzyjne i recenzje

Inne teksty tego samego autora