Kościoły nadwiślańskie Lubelszczyzny w świetle badań archeologicznych, red. E. Banasiewicz-Szykuła, wyd. Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Lublin 2014 : [recenzja]

Autor

  • Leszek Kajzer Uniwersytet Łódzki

Słowa kluczowe:

historia kultury materialnej, kościoły, Lubelszczyzna

Abstrakt

Recenzja książki.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Dwory i pałace Lubelszczyzny w badaniach archeologicznych, red. E. Banasiewicz--Szykuła, Lublin 2011.

Kościoły, cerkwie i klasztory Lubelszczyzny w świetle badańarcheologicznych, red. E. Banasiewicz-Szykuła, Lublin 2013.

Nitecki P. 1992. Biskupi Kościoła w Polsce. Słownik biografi czny, Warszawa.

Sułowska M. 1984. Piotrawin nad Wisłą. Średniowieczny mikroregion osadniczy, Warszawa.

Zalewska A. 2014. Archeologia uspołeczniona, [w:] Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, red. M. Saryusz-Wolska, R. Traba, współpraca J. Kalicka, Warszawa.

Pobrania

Opublikowane

2015-01-01

Jak cytować

Kajzer, L. (2015). Kościoły nadwiślańskie Lubelszczyzny w świetle badań archeologicznych, red. E. Banasiewicz-Szykuła, wyd. Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Lublin 2014 : [recenzja]. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 63(1), 161–164. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/835

Numer

Dział

Artykuły recenzyjne i recenzje

Inne teksty tego samego autora