Ulica Ruska we Lwowie w XVI wieku: topografia, mieszkańcy, instytucje

Autor

Słowa kluczowe:

16 w. -- Ukraina, Ruska ulica (Lwów, Ukraina), miasta nowożytne -- Ukraina, ulice miejskie, ulice miejskie -- zabudowa, społeczności miejskie o. nowożytnego, socjotopografia miast, miasto nowożytne -- aspekt prawny, Lwów (Ukraina)

Abstrakt

THE UKRAINIAN COMMUNITY IN RUSKA STREET IN LVIV IN THE YEARS 1550–1585: LEGAL AND SOCIO-TOPOGRAPHICAL ASPECTS

For Lviv’s Ukrainians Ruska Street was the only “legal” place to settle in the town centre. As shown by the municipal books, after conflagrations in 1527 and 1571 the Ukrainian district consisted of 23 plots, on which stood mostly good-quality stone buildings, which constituted approximately 10% of all the housing in the centre of the town. Most of the Ukrainians who owned property at Ruska Street were merchants. They gathered capital to reinforce the legal position of the Ukrainian community, marked by privileges, accorded constructions and the reconstruction of the church in Ruska Street. Almost all artisans arriving in Lviv rented workshops in the suburbs, and only the richest were able to buy houses in Ruska Street. The legal and economic subsoil of the Ukrainian community of Ruska Street facilitated successful reforms in community life in the 16th century, when the famous Dormition brotherhood in 1586 was reorganized on new principles. The brotherhood initiated many successful reforms in the cultural and educational life of the Ukrainian community in all Ukrainian lands.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Isajewicz J. 1998. Rusini a Ukraińcy: dwa etapy rozwoju jednego narodu, [w:] Christianitas et cultura Europae. Księga jubileuszowa profesora Jerzego Kłoczowskiego, cz. 1, red. H. Łapski, Lublin.

Janeczek A. 1999. Ulice etniczne w miastach Rusi Czerwonej w XIV–XVI wieku, „Kw.HKM”, R. XLVII, nr 1–2.

Kapralʹ M. 1997.Vlasniki neruhomosti seredmìstâ Lʹvova 30–40-hrokìv XVI stolìttâ u svìtlì šosovih reêstrìv (socìotopografìčnij aspekt), „Zapiski Naukovogo tovaristva ìmenì Ševčenka”. Pracì Ìstoriko-fìlosofsʹkoï sekcìï, t. 233.

Kapralʹ M. 2001. Socìotopografìâ lʹvìvsʹkogo seredmìstâ seredini XVI st., „Drogobicʹkij kraêznavčij zbìrnik”, t. 5.

Kapralʹ M. 2002. Ukraïnsʹka gromada navulicì Rusʹkìj Lʹvova 1550–1565 rr., Vìsnik Lʹvìvsʹkogo unìversitetu. Serìâ ìstorična”, t. 37, cz. 1.

Kapral M. 2011. Kontakty patrycjatu krakowskiego i lwowskiego w średniowieczu i w epoce nowożytnej (XV–XVI wiek), [w:] Elita władzy miasta Krakowa i jej związki z miastami Europy w średniowieczu i epoce nowożytnej (do połowy XVII wieku), red. Z. Noga, Kraków.

Nadel-Golobič E. 1979. Armenian and Jews in medieval Lvov. Their role in oriental trade 1400–1600, „Cahiers du Monde russe et soviétique”, nr 3–4.

Noga Z. 2003. Elita Krakowa i jej związki z miastami Górnych Węgier i ze Lwowem w XVI wieku, [w:] Miasta i mieszczaństwo w Europie Środkowej i Wschodniej do połowy XIX wieku, red. D. Michaluk, K. Mikulski, Toruń.

Pobrania

Opublikowane

2015-01-01

Jak cytować

Kapral, M. (2015). Ulica Ruska we Lwowie w XVI wieku: topografia, mieszkańcy, instytucje. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 63(2), 293–304. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/847

Numer

Dział

Studia i materiały