Rozwój technologii wytwarzania noży w średniowiecznym Wrocławiu w świetle badań metaloznawczych = The development of technology of knifes production in medieval Wrocław based on metallographic investigations

Autor

  • Beata Miazga

Słowa kluczowe:

średniowiecze, nóż, technologia, mikrotwardość, mikroskopowe badania, metaloznawcze badania

Abstrakt

The metallographic examinations of the medieval knives from Wrocław were very useful in the determination of the technology of their production. The analysed knives come from several archaeological sites: early Middle Age (the Cathedral Island) and late medieval (the New Market Square). Investigation of the microhardness and microscopic observations of the items distinguished the various technologies of the knife’s manufacture. However, various properties of the knives do not correspond with their chronology, what was confirmed by the production of both soft and hard-blade knives at the same time

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Barrena M.I., Gomez de Salazar J.M., Soria A. 2008. Roman iron axes manufacturing technology. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 266, 955-960
-
Ehrenreich R.M., Hamilton E., Nash S.K. 2005. Far from Barbaric: Re-assessing the Sophistication of Merovingian Metalworking. JOM - The Journal of the Minerals, Metals and Materials Society 57, nr 8, 51-55
-
Eliyahu M., Barkai O., Goren Y., Eliaz N., Kahanov Y., Ashkenazi D. 2011. The iron anchors from the Tantura F shipwreck: typological and metallurgical analyses. Journal of Archaeological Science 38, 233-245
Fulford M., Sim D., Doig A., Painter J. 2005. In defense of Rome: a metallographic investigation of Roman ferrous armour from Northern Britain. Journal of Archaeological Science 32, nr 2, 241-250
-
Hošek J. 2006 The metallography of iron objects from Semonice stronghold in the light of studied forged pieces from medieval strongholds, villages and towns. MJoM: Metalurgija – Journal of Metallurgy 12, nr 2-3, 207-220
Jimenez J.M., Bravo E., Criado A.J., Arevalo R., Dietz Ch., Martinem J.A. 2004. A New method for dating ancient steel samples using Vickers microhardness. Materials Characterization 52, 145-151
-
Kaźmierczyk J. 1970 Wrocław lewobrzeżny we wczesnym średniowieczu. Część 2. Wrocław
Lv G.Ch., Wang Z. S., Wu L. M., Xu Ch. 2011 Characterization of corrosion products on archaeological iron coins. Anti-Corrosion Methods and Materials 58, nr 1, 39-45
-
Michalak A., Biborski M., Stępiński J. 2012. Przedmioty metalowe z Nowińca, stan. 2 w świetle analizy archeologicznej i metalograficznej. (W:) B. Gruszka (red.), Nowiniec, stan. 2 – wczesnośredniowieczny gród na pograniczu śląsko-łużyckim w świetle badań interdyscyplinarnych. Zielona Góra, 131-155
Pense A.W. 2000 Iron through the ages. Materials Characterization 45, 353-363
-
Piaskowski J. 1958. Metaloznawcze badania zabytków archeologicznych z Wyciąża, Igołomni, Jadownik Mokrych i Piekar. (W:) J. Pazdur (red.), Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa, t. II . Wrocław, 67-77, 96-98
Piekalski J. 1991. Wrocław średniowieczny. Studium kompleksu osadniczego na Ołbinie w VII-XIII wieku. Wrocław
Rauhut L. 1957. Studia i materiały do historii starożytnego i wczesnośredniowiecznego hutnictwa żelaza w Polsce. (W:) A. Gieysztor (red.), Studia i materiały z historii kultury materialnej, t. I, J. Pazdur (red.), Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa, t. I. Wrocław, 183-221
Różański W. 1958. Badania przedmiotów metalowych pochodzących z grobów ciałopalnych. (W:) A. Gieysztor (red.), Studia i materiały z historii kultury materialnej, t. III , J. Pazdur (red.), Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa, t. II . Wrocław, 99-114
Scott D.A. 1991. Metallography and microstructure of ancient and historic metals. Santa Monica, United States
Sherby O.D., Wadsworth J. 2001. Ancient blacksmith, the Iron Age, Damascous steel, and modern metallurgy. Journal of Materials Processing Technology 117, 347-353
Tylecote R.F. 1981. The medieval smith and his methods. (W:) D.W. Crossley (red.), Medieval Industry. London, t. 40, 42-50
Williams A.R. 1978. On the manufacture of Armor in Fifteenth-Century Italy, Illustrated by Six Helmets in The Metropolitan Museum of Art. Notes in Metropolitan Museum Journal 13, 131-142

Pobrania

Opublikowane

2014-01-01

Jak cytować

Miazga, B. (2014). Rozwój technologii wytwarzania noży w średniowiecznym Wrocławiu w świetle badań metaloznawczych = The development of technology of knifes production in medieval Wrocław based on metallographic investigations. Przegląd Archeologiczny, 62, 147–164. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1119

Numer

Dział

Artykuły
Share |