Wyroby miedziane kultury jordanowskiej ze stan. 10/11/12 w Domasławiu, gm. Kobierzyce, w świetle badań metaloznawczych

Autor

  • Marta Mozgała-Swacha
  • Beata Miazga

DOI:

https://doi.org/10.23858/PA66.2018.002

Słowa kluczowe:

kultura jordanowska, miedź, ED-XRF

Abstrakt

Z cmentarzyska kultury jordanowskiej odkrytego na stan. 10/11/12 w Domasławiu, gm. Kobierzyce pochodzi bogata kolekcja wyrobów wykonanych z miedzi. W niniejszym artykule zaprezentowane zostały wyniki badań metaloznawczych wybranych zabytków, stanowiących wyposażenie dwóch grobów męskich nr 12862 oraz 13131. Wszystkie analizowane przedmioty wykonano z surowca zawierającego bardzo duże ilości miedzi oraz śladowe ilości innych pierwiastków. Obserwowane różnice w zawartości arsenu, antymonu i bizmutu mogą świadczyć o wykorzystaniu różnych źródeł surowca lub mieć związek z procesem produkcji przedmiotów miedzianych.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Čtverák V., Rulf J. 1989. Nálezy Horizontu Jordanovské Kultury z Třebestovic, okr. Nymburk. Památky archeologické LXXX. 5-29.

Garbacz-Klempka A., Suchy J.S., Kozana J., Piękoś M., Wilk S., Perek-Nowak M. 2016. Analysis of eneolithic copper jewellery artifacts from Książnice cemetery on South Poland. International Journal of Metalcasting.

Grygiel R. 2008. Neolit i początki epoki brązu w rejonie Brześcia Kujawskiego i Osłonek, t. 2. Środkowy neolit. Grupa brzesko-kujawska kultury lendzielskiej. Łódź.

Henderson J. 2000. The science and archaeology of materials. An investigation of inorganic materials. Routledge, London and New York.

Hensel Z. 1990. Stopy miedzi w kulturze amfor kulistych na tle porównawczym. (W:) A. Cofta-Broniewska (red.), Kultura amfor kulistych w rejonie Kujaw. Studia i materiały do dziejów Kujaw 4, Poznań. 275-284.

Jażdżewski K. 1938. Cmentarzysko kultury ceramiki wstęgowej i związane z nimi ślady osadnictwa w Brześciu Kujawskim. Wiadomości Archeologiczne 15. 1-105.

Lechtman H., Klein S. 1999. The Production of Copper–Arsenic Alloys (Arsenic Bronze) by Cosmelting: Modern Experiment, Ancient Practice. Journal of Archaeological Science 26. 497–526.

Łęczycki S. 2004. Kietrz, Bytyń, Szczecin-Śmierdnica. Rozważania na temat przynależności kulturowej skarbu z Bytynia. Sprawozdania Archeologiczne 56. 33-77.

Mozgała-Swacha M., Murzyński T. 2017. Cmentarzysko kultury jordanowskiej ze stanowiska 10/11/12 w Domasławiu, gmina Kobierzyce, województwo Dolnośląskie. (W:) B. Gediga (red.), Archeologiczne Zeszyty Autostradowe 19. Badania na autostradzie A-4, cz. XIV. Wrocław. s. 7-78.

Ottaway B. 1973. The Earliest copper ornaments in northern Europe. Proccedings of the Prehistoric Society 39. 294-331.

Seger H. 1906. Die Steinzeit in Schlesien. Archiv für Anthropologie, N.F. 5. 116-141.

Pobrania

Opublikowane

2018-12-14

Jak cytować

Mozgała-Swacha, M., & Miazga, B. (2018). Wyroby miedziane kultury jordanowskiej ze stan. 10/11/12 w Domasławiu, gm. Kobierzyce, w świetle badań metaloznawczych. Przegląd Archeologiczny, 66, 31–43. https://doi.org/10.23858/PA66.2018.002

Numer

Dział

Artykuły
Share |