Dějiny Brna 1. Od pravěku k ranému středověku, red. Rudolf Procházka, Brno 2011 ; [recenzja]

Autor

  • Aleksandra Pankiewicz

Słowa kluczowe:

archeologia Polski -- czasopisma

Abstrakt

Brak

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Dresler P., Humlová B., Macháček J., Rybníček M., Škojec J., Vrbová-Dvorská J. 2010. Dendrochronologické datování raně středověké aglomerace v Pohansku na Břeclavi. (W:) Z. Měřínský (red.), Zaměřeno na středověk: Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. Brno, 112-128
Dzieje Gniezna. J. Topolski (red.). Warszawa 1965
Dzieje Krakowa. Kraków do schyłku wieków średnich. J. Wyrozumski. Kraków 1992
Dzieje Poznania. Do roku 1793. J. Topolski (red.), Warszawa-Poznań 1988
Głogów. Zarys monografii miasta. K. Matwijowski (red.). Wrocław-Głogów 1994
Godłowski K. 2000. Z badań nad rozprzestrzenieniem się Słowian w V-VII w. (W:) tenże, Pierwotne siedziby Słowian. Wybór pism. M. Parczewski (red.). Kraków, 107-166
Hrubý V. 1961. Staroslovanské Brno. (W:) Brno v minulosti a dnes. Sborník příspěvků k dějinam a vystavbé Brna. Brno, 130-148
Měřínský Z. 1986. Morava v 10. století ve světle archeologických nálezů. Památky archeologické 77, 18-80
Parczewski M. 2005. Podstawy lokalizacji pierwotnych siedzib Słowian. (W:) P. Kaczanowski, M. Parczewski (red.), Archeologia o początkach Słowian. Kraków, 75-78
Procházka R. 2000. Zrod středověkého města na příkladu Brna (k otázce odrazu společenské změny v archeologických pramenech). (W:) M. Ježek, J. Klápště (red.), Brno a jeho region. Mediaevalia archeologica 2, Praha-Brno, 7-158
Procházka R. 2009. Vývoj opevňovací techniky na Moravě a v českém Slezsku v raném středověku, Brno
Staňa Č. 1960. Slovanské obytné objekty na hradišti Staré Zámky u Líšně. Památky archeologické 51, 240-293
Strzegom. Zarys monografii miasta i regionu. K. Matwijowski (red.). Wrocław-Strzegom 1998
Zapletalová D. 2006. Staré Brno a brněnská předlokační aglomerace. Archeologické rozhledy 58, 758-771
Zapletalová D. 2009. Starobrněnskie pravobřeží Svratky v raném steředověku. (W:) P. Dresler, Z. Měřínský (red.), Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice. Sbornik příspěvků přednesných na pracovním setkání Archeologie doby hradištní ve dnech 24.-26.4.2006. Archeologia mediaevalis Moravica et Silesiana, Supplementum 2. Brno, 192-210

Pobrania

Opublikowane

2014-01-01

Jak cytować

Pankiewicz, A. (2014). Dějiny Brna 1. Od pravěku k ranému středověku, red. Rudolf Procházka, Brno 2011 ; [recenzja]. Przegląd Archeologiczny, 62, 191–194. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1123

Numer

Dział

Recenzje
Share |