Założenia i pytania badawcze programu badań milenijnych

  • Marta Młynarska-Kaletynowa Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Abstrakt

Due to the approaching 1000th anniversary of the Polish State, at the end of 1948 the Department for Studies on the Origins of the Polish State as part of the General Directorate of Museums and Cultural Heritage was established at the Ministry of Culture and Art. Prof. Aleksander Gieysztor, a historian and medievalist from the University of Warsaw, became the president of the institution, while vice-presidents were K. Majewski, a classical archaeology professor, and archaeologist, associate professor Z. Rajewski. The office for the Studies on the Origins of the Polish State that consisted of a few employees was directed by Ph.D. R. Kiersnowski. The Department was involved in excavations of the most significant strongholds of the Piast State and it conducted interdisciplinary source studies in 1949-1953.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Abramowicz A. (rec.). 2005. Bartłomiej Noszczak. „Sacrum" czy „profanum"? Spór o istotę obchodów millenium polskiego (1949-1966). warszawa 2002. Archeologia Polski 50, 194-201.

Gieysztor A. 1948. Polskie millenium. Z zagadnień współpracy historii i archeologii wczesnodziejowej. Przegląd Historyczny 38, 391-406.

Gieysztor A. 1949. Program prac nad początkami państwa polskiego. Ochrona zabytków 2, 3/7, 145-215.

Gieysztor A. 1954. Geneza państwa polskiego w świetle nowszych badań. Kwartalnik Historyczny 61, 1, 103-136.

Hensel W. 1946. Potrzeba przygotowania wielkiej rocznicy. (o niektórych zagadnieniach polskiej prehistorii). Przegląd Wielkopolski 2, 7/8, 193-206.

Jarocki R. 2001. Opowieść o Aleksandrze Gieysztorze. Warszawa.

Jasienica P. 1952. Świt słowiańskiego jutra. Warszawa. Jażdżewski K. 1995. Pamiętniki. Wspomnienia polskiego archeologa z XX wieku. Łódź. Kara M. 2009. Najstarsze państwo Piastów - rezultat przełomu czy kontynuacji? Studium archeologiczne. Poznań.

Kara M., Krysztofiak T., Wyrwa A. M. (red.). 2016. Gród piastowski w Gieczu. Geneza – funkcja – kontekst. Poznań.

Kiersnowski R. 1999. In memoriam. Aleksander Gieysztor (17.VII .1916-9.II .1999). Kwartalnik Historyczny 56, 3, 146-148.

Kiersnowski R. 2000. Wspominając Aleksandra Gieysztora: w „Millenium”. Przegląd Historyczny 91, 1, 61-63.

Kurnatowska Z. 1997. Badania nad początkami państwa polskiego. Próba bilansu. Slavia Antiqua 38, 25-38.

Kurnatowska Z. 1997. Czy millenium było „tragedią polskiej archeologii”? (W:) Archeologia i starożytnicy. Studia dedykowane Profesorowi Andrzejowi Abramowiczowi w 70 rocznicę urodzin. Łódź.

Kurnatowska Z. 2000. Badania nad początkami i rozwojem społeczeństwa wczesnopolskiego. (W:) Archeologia i prahistoria polska w ostatnim półwieczu. Poznań.

Labuda G. 2016. Moje spotkanie z Aleksandrem Gieysztorem. (W:) M. Koczerska, P. Węcowski (red.), Aleksander Gieysztor. Człowiek i dzieło. Warszawa, 219-228.

Limisiewicz A., Pankiewicz A. (red.). 2015. Kształtowanie się grodu na wrocławskim Ostrowie Tumskim. Badania przy ul. Św. Idziego. In pago Silensi. Wrocławskie Studia Wczesnośredniowieczne 1, Wrocław.

Noszczak B. 2002. „Sacrum” czy „profanum”? Spór o istotę obchodów millenium polskiego (1949-1966). Warszawa.

Węcowski P. (wyd.). 2016. Listy Aleksandra Gieysztora (wybór). (W:) M. Koczerska, P. Węcowski (red.), Aleksander Gieysztor. Człowiek i dzieło. Warszawa, 349-568.

Opublikowane
2017-11-28
Jak cytować
Młynarska-Kaletynowa, M. (2017). Założenia i pytania badawcze programu badań milenijnych. Przegląd Archeologiczny, 65, 7-12. https://doi.org/10.23858/PA65.2017.001
Dział
Artykuły
Share |