Igranie z ogniem – rytuały pogrzebowe kultury strzyżowskiej na przykładzie wybranych pochowków z cmentarzyska w Rogalinie

Autor

  • Anna Hyrchała Dział archeologiczny Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie, ul. 3-go Maja 11, 22-500 Hrubieszów https://orcid.org/0000-0001-8749-1583

DOI:

https://doi.org/10.23858/PA69.2021.1857

Słowa kluczowe:

the Early Bronze Age, Strzyżów culture, grave goods, funeral rite

Abstrakt

The text presents newly discovered graves of Strzyżów culture from the Early Bronze Age, located at a cemetery in Rogalin, Poland. The funeral rites of Strzyżów culture are multifaceted. Most of the dead were placed in graves in supine position, equipped with vessels, tools, and ornaments – and then buried. This text, however, discusses burial rites involving the use of fire both in open burial pits and after burial, as well as subsequent practices of opening and disturbing graves. Analysis was supplemented by results of radiocarbon dating.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Abreu-Głowacka M. (2015). Badania genetyczne – odkrywanie tajemnic grobów kultury strzyżowskiej. W: A. Hyrchała, B. Bartecki (red.), Wojownik i księżniczka – archeologia – medycyna sądowa – sztuka (170-181). Hrubieszów: Muzeum im. ks. St. Staszica.

Banasiewicz E. (1990). Badania na cmentarzysku kultury strzyżowskiej w Hrubieszowie-Podgórzu, woj. Zamość, w latach 1983-1986. Sprawozdania Archeologiczne, 42, 213-226.

Bargieł B. (2006a). Materiały z wielokulturowych stanowisk w Horodysku, pow. chełmski. Archeologia Polski Środkowowschodniej, 8, 351-362.

Bargieł B. (2006b). Kultura strzyżowska w świetle znalezisk grobowych. Wiadomości Archeologiczne, 58, 65-99.

Budziszewski J., Jarosz P., Libera J., Szczepanek A., Witkowska B., Włodarczak P. (2016). Kurhany ze stanowiska 30 w Stryjowie, pow. krasnostawski. W: P. Jarosz, J. Libera, P. Włodarczak (red.), Schyłek neolitu na Wyżynie Lubelskiej (381-409). Kraków: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

Głosik J. (1958). Groby kultury ceramiki sznurowej w miejscowości Gródek Nadbużny, pow. Hrubieszów. Wiadomości Archeologiczne, 25(1-2), 160-164.

Hyrchała A. (2015a). Wojownik i Księżniczka z Rogalina – nowy rozdział w dziejach badań nad kulturą strzyżowską. W: A. Hyrchała, B. Bartecki (red.), Wojownik i księżniczka – archeologia – medycyna sądowa – sztuka (52-79). Hrubieszów: Muzeum im. ks. St. Staszica.

Hyrchała A. (2015b). Kultura strzyżowska – początek nowej epoki. W: A. Hyrchała, B. Bartecki (red.), Wojownik i księżniczka – archeologia – medycyna sądowa – sztuka (32-51). Hrubieszów: Muzeum im. ks. St. Staszica.

Jączek A. (2014). Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego nad budową obwodnicy Hrubieszowa. Hrubieszów: Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie (maszynopis).

Koman W. (1991). Hrebenne stan. 31, gm. Horodło – grób kultury strzyżowskiej. Sprawozdanie z badań terenowych w województwie zamojskim w 1991 roku, 13-14.

Libera J. (2016). Cmentarzysko szkieletowe z wczesnej epoki brązu. W: T. Dzieńkowski (red.), Horodysko. Od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza. Badania 2005-2006 (104-128). Lublin: Instytut Archeologii UMCS.

Lorkiewicz-Muszyńska D., Abreu-Głowacka M., Kociemba W., Glapinski M., Michalak E., Ciesielska M., Hyrchała A. (2021). Materiał kostny z czterech grobów kultury strzyżowskiej wyeksplorowanych w latach 2015-2016 na stanowisku 15 w Rogalinie w świetle badań interdyscyplinarnych, w tym tomie.

Niedźwiedź J., Niedźwiedź E., Prusicka-Kołcon E. (2001). Dokumentacja z archeologicznych badań przedinwestycyjnych podczas budowy domu przy ul. Łąkowej w Hrubieszowie-Podgórzu stan. 1. Hrubieszów: Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie (maszynopis).

Panasiewicz W. (1995). Grób kultury strzyżowskiej z Gródka nad Bugiem, gm. Hrubieszów. Sprawozdania z badań archeologicznych w województwie zamojskim w 1994 roku, 6-8.

Polańska M. (1994). Wyniki badań ratowniczych na stan. 6 w Husynnem Kolonii, gm. Hrubieszów, Sprawozdania z badań terenowych w województwie zamojskim w 1993 roku, 16-18.

Rodzik J., Mroczek P. (2015). Środowisko geograficzne otoczenia stanowiska archeologicznego w Rogalinie koło Hrubieszowa. W: A. Hyrchała, B. Bartecki (red.), Wojownik i księżniczka – archeologia – medycyna sądowa – sztuka (82-89). Hrubieszów: Muzeum im. ks. St. Staszica.

Ślusarski Z., Ślusarska-Polańska M. (1988). Badania stanowisk kultury strzyżowskiej w Raciborowicach Kolonii, woj. Chełm, w latach 1956, 1958 i 1959. Sprawozdania Archeologiczne, 40, 167-196.

Włodarczak P. (2016). Chronologia absolutna cmentarzysk późno- i schyłkowoneolitycznych na Wyżynie Lubelskiej. W: P. Jarosz, J. Libera, P. Włodarczak (red.), Schyłek neolitu na Wyżynie Lubelskiej (537-561). Kraków: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

Pobrania

Opublikowane

2021-09-03

Jak cytować

Hyrchała, A. (2021). Igranie z ogniem – rytuały pogrzebowe kultury strzyżowskiej na przykładzie wybranych pochowków z cmentarzyska w Rogalinie. Przegląd Archeologiczny, 69, 63–83. https://doi.org/10.23858/PA69.2021.1857

Numer

Dział

Artykuły
Share |

Inne teksty tego samego autora