The politics of heritages and Kraków’s cityscape. Introduction to the special section
PDF

Słowa kluczowe

heritage
religion
Cracow

Jak cytować

Baraniecka-Olszewska, K. ., & Niedźwiedź, A. (2019). The politics of heritages and Kraków’s cityscape. Introduction to the special section. Etnografia Polska, 63(1-2), 133–136. https://doi.org/10.23858/EP63.2019.008

Abstrakt

Introduction to the special section "The politics of heritages and Kraków’s cityscape"

https://doi.org/10.23858/EP63.2019.008
PDF

Bibliografia

The HERA website: http://heranet.info/

The HERILIGION consortium website: http://heriligion.eu/

The Polish HERILIGION team website: https://etnologia.uj.edu.pl/kadra/badania/heriligion.poland

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.