Magdalena Zowczak (red.), Catholic Religious Minorities in the Times of Transformation. Comparative Studies of Religious Culture in Poland and Ukraine

Abstrakt

brak

https://doi.org/10.23858/EP63.2019.014
PDF

Bibliografia

Magdalena Zowczak (red.), Catholic Religious Minorities in the Times of Transformation. Comparative Studies of Religious Culture in Poland and Ukraine, tłum. Joanna Fomina, Peter Lang, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien 2019, pp. 428.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.