Krzyżować czy nie? Misterium Męki Pańskiej w Oberammergau jako powód sporów międzyreligijnych
PDF

Słowa kluczowe

misterium Męki Pańskiej
Oberammergau ; antyjudaizm
dialog międzyreliginy

Jak cytować

Baraniecka-Olszewska, K. (2013). Krzyżować czy nie? Misterium Męki Pańskiej w Oberammergau jako powód sporów międzyreligijnych. Etnografia Polska, 57(1-2), 45–62. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/ep/article/view/49

Abstrakt

The author considers the question of how to apply certain presuppositions of interreligious dialogue in practice. Using the example of the Passion play in Oberammergau, Germany, she points out some technical and also theological problems which derive from the general nature of Jewish-Christian interreligious dialogue when related to a particular cultural phenomenon. The Passion play in Oberammergau is one of the most famous such events in the world, however, its history, along with the history of Germany (especially the Nazi period) and the history of Jewish-Christian relations, now makes it a subject of controversy. Jewish institutions found anti-Jewish contents in the play, which according to them and recently also according to Passion play organizers should be removed, but the range and degree of changes became a bone of contention. The article deals with the main reproaches towards Oberammergaus Passion play and the solutions to them proposed by performance organizers. It shows why both sides of the discussion cannot reach an agreement and tries to indicate the fundamental reasons for difficulties occurring when ideals of interreligious dialogue meet practice. 

PDF

Bibliografia

Centrum..., 2006, Centrum Wisenthala: Ta droga krzyżowa obraża Żydów, Gazeta Wyborcza, 28 IV, s. 10
Criteria..,. 1988, Criteria for the evaluation of dramatizations of the Passion (1988), http://www.sacredheart.edu/pages/l2452_criteria_for_the_evaluation_of_dramatizations_of_the_passion_1988_.cfm (dostęp 1.12.2010)
Friedman Saul, 1984, TheObermmergau Passion play. A lance against civilization, Southern Illinois University Press, Carbondale-Edwardsville
Kabzińska Iwona, 2002, "Być może moglibyśmy żyć razem...". Dialog między judaizmem a chrześcijaństwem i zmiana modelu sąsiedztwa, Etnografia Polska, t. XLVI, z. 1-2, s. 77-100. - 2008, Spotkanie z Innym w dialogu międzykulturowym, Etnografia Polska, t. LII, z. 1-2, s. 21-41
Krajewski Stanisław, 2011, Cel i bezcelowość dialogu, Teofil, nr 1, s. 22-29
Krauskopf Joseph, 1901, A rabbis impression of the Oberammergau Passion play, Rayner Publishers, Philadelphia
Nostra..., 1965, Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra Aetate, http://archidiecezja.lodz.pl/czytelni/sobor/drn.html 20.11.2010 (dostęp 1.12.2010)
Passionsspiele 2000..., 2000, Passionsspiele Oberammergau. Textbuch, Gemeinde Oberammergau, Benediktbeuern
Passionsspiele 2010..., 2010, Passionsspiele Oberammergau. Textbuch, Gemeinde Oberammergau, Muenchen
Pilarczyk Krzysztof, 2005, Szoa - cezura w nauczaniu Kościoła o Żydach i judaizmie oraz w jego praktyce, Studia Judaica, t. 8, z. 1-2, s. 145-168
Shapiro James, 2000, Oberammergau. The troubling story of the world's most famous Passion play, Vintage Books, New York
The complete text..., 1984, The complete text in English of Oberammergau Passion play, Dedalus, London
Trexler Richard C., 2003, Reliving Golgotha. The Passion Play in Iztapalapa, Harvard University Press, Cambridge, London
Ziegler Josef Georg, 1991, Das Oberammergauer Passionsspiel. Erbe und Auftrag, EOS Verlag, St. Ottilien
Żydzi i judaizm..., 1985, Żydzi i judaizm w głoszeniu słowa Bożego i katechezie Kościoła katolickiego. Wskazówki do właściwego przedstawiania tych zagadnień 24 czerwca 1985., http://www.archidiecezja.warszawa.pl/upload/binaries/dokumenty/dokumenty_stale/zydzi_judaizm_w_gloszeniu_slowa.pdf (dostęp 1.12.2010)