Magdalena Lubańska, Praktyki lecznicze w prawosławnych monasterach w Bułgarii. Perspektywa antro pologii (post)sekularnej
PDF

Słowa kluczowe

antropologia postsekularna
praktyki lecznicze
Bułgaria

Jak cytować

Halemba, A. (2020). Magdalena Lubańska, Praktyki lecznicze w prawosławnych monasterach w Bułgarii. Perspektywa antro pologii (post)sekularnej. Etnografia Polska, 64(1-2). https://doi.org/10.23858/EP64.2020.018

Abstrakt

Magdalena Lubańska, Praktyki lecznicze w prawosławnych monasterach w Bułgarii. Perspektywa antropologii (post)sekularnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2019, fotografie, ss. 364.

https://doi.org/10.23858/EP64.2020.018
PDF

Bibliografia

-
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.