Wieża książęca w Siedlęcinie w świetle dotychczasowych badań. Podsumowanie na 700-lecie budowy obiektu, red. Przemysław Nocuń, Siedlęcin-Pękowice-Kraków 2016 [recenzja]

Autor

Słowa kluczowe:

historia kultury materialnej, wieża, budownictwo obronne

Abstrakt

Prezentacja publikacji będącej historyczno-archeologicznym, monograficznym opracowaniem wyników badań średniowiecznej wieży książęcej w Siedlęcinie na Dolnym Śląsku, składającej się z 15 artykułów. Teksty te dotyczą historii i stanu badań założenia, jego przekształceń architektonicznych i funkcjonalnych oraz kontekstu osadniczego, a także wybranych kategorii zabytków.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Brak

Pobrania

Opublikowane

2018-01-01

Jak cytować

Bis, W. (2018). Wieża książęca w Siedlęcinie w świetle dotychczasowych badań. Podsumowanie na 700-lecie budowy obiektu, red. Przemysław Nocuń, Siedlęcin-Pękowice-Kraków 2016 [recenzja]. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 66(2), 239–245. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/1011

Numer

Dział

Artykuły recenzyjne i recenzje

Inne teksty tego samego autora