Maria Dąbrowska (7 VI 1943 – 29 XI 2019) — wspomnienie

Słowa kluczowe: wspomnienie, Maria Dąbrowska, historia archeologii

Abstrakt

Wspomnienie

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Dąbrowska Maria. 1987. Kafle i piece kaflowe w Polsce do końca XVIII wieku. Wrocław.

Heege Eva Roth. 2012. Ofenkeramik und Kachelofen: Typologie, Terminologie und Rekonstruktion im deutschsprachigen Raum (CH, D, A, FL): mit einem Glossar in siebzehn Sprachen, Basel.

Janowiec nad Wisłą. 2017. Janowiec nad Wisłą. Źródła archeologiczne do dziejów miasta (XVI–XVII w.), red. M. Dąbrowska, J. Kruppé, Warszawa.

Od narodzin do wieku dojrzałego. 2002. Dzieci i młodzież w Polsce. Cz. 1: Od średniowiecza do wieku XVIII, red. M. Dąbrowska, A. Klonder, Warszawa.

Piece kaflowe w zbiorach muzealnych. 2010. Piece kaflowe w zbiorach muzealnych w Polsce, red. M. Dąbrowska, J. Semków, W. Wojnowska, Frombork.

Rzeczy i ludzie. 2014. Rzeczy i ludzie. Kultura materialna w późnym średniowieczu i w okresie nowożytnym. Studia dedykowane Marii Dąbrowskiej, red. M. Bis, W. Bis, Warszawa.

Średniowieczne i nowożytne kafle. 2007. Średniowieczne i nowożytne kafle. Regionalizmy — podobieństwa — różnice, red. M. Dąbrowska, H. Karwowska, Białystok.

Szpitalnictwo w dawnej Polsce. 1998. Szpitalnictwo w dawnej Polsce, red. M. Dąbrowska, J. Kruppé, Warszawa.

Opublikowane
2020-08-03
Jak cytować
Bis, M., & Bis, W. (2020). Maria Dąbrowska (7 VI 1943 – 29 XI 2019) — wspomnienie. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 68(2), 259-264. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/2394
Dział
Kronika naukowa