Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, red. E. Dubas-Urwanowicz, M. Kupczewska, K. Łopatecki, J. Urwanowicz, Białystok 2019 [recenzja]

Autor

Słowa kluczowe:

magnateria, Rzeczypospolita, XVI-XVIII wiek

Abstrakt

Recenzja z publikacji (wydanej w 2019 r.) na temat magnaterii w Rzeczypospolitej w okresie nowożytnym.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Augustyniak Urszula. 2019. Konflikt wartości stanowych, patronackich i wyznaniowych w kręgu Radziwiłłów birżańskich w 1. połowie XVII wieku, [w:] Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, red. E. Dubas-Urwanowicz i in., Białystok, s. 231–254.

Chachaj Marian. 2019. Kształtowanie etosu młodzieży magnackiej w obcych krajach (XVI–XVII w.), [w:] Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, red. E. Dubas-Urwanowicz i in., Białystok, s. 203–218.

Czeppe Maria. 2019. Szkoły pałacowe w XVIII wieku. Rekonesans, [w:] Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, red. E. Dubas-Urwanowicz i in., Białystok, s. 567–578.

Dzięgielewski Jan. 2019. Magnaci — członkowie elity posiadający możność skutecznego wpływu na decyzje organów władzy Rzeczypospolitej, [w:] Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, red. E. Dubas-Urwanowicz i in., Białystok, s. 41–54.

Godlewski Łukasz. 2019. Interes własny, państwa czy Kościoła? Senatorowie duchowni w walce o zachowanie uprzywilejowanej pozycji Kościoła w latach 1510–1537, [w:] Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, red. E. Dubas-Urwanowicz i in., Białystok, s. 151–172.

Jarczykowa Mariola. 2019. Ekspresja wartości religijnych przez i wobec Radziwiłłów birżańskich, [w:] Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, red. E. Dubas-Urwanowicz i in., Białystok, s. 255–272.

Kamler Anna. 2019. Uwagi o edukacji moralnej synów szlacheckich w XVI-wiecznej Rzeczypospolitej, [w:] Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, red. E. Dubas-Urwanowicz i in., Białystok, s. 189–202.

Kempa Tomasz. 2019. Radziwiłłowie nieświescy i birżańscy — solidarność rodowa a kwestia wierności religii, [w:] Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, red. E. Dubas-Urwanowicz i in., Białystok, s. 273–306.

Krokosz Paweł. 2019. Elity rządzące w Rosji w XVI–XVIII w. — wprowadzenie do problematyki, [w:] Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, red. E. Dubas-Urwanowicz i in., Białystok, s. 111–132.

Krupa Jacek. 2019. Nie skandalizowałem się ja nic — świat wartości Andrzeja Chryzostoma Załuskiego, [w:] Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, red. E. Dubas-Urwanowicz i in., Białystok, s. 423–434.

Link-Lenczowski Andrzej K. 2019. Magnackie i szlacheckie elity Rzeczypospolitej wobec niektórych kwestii związanych ze stosunkiem do Turków i Tatarów oraz Szwedów i Rosjan w dobie wojny północnej, [w:] Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, red. E. Dubas-Urwanowicz i in., Białystok, s. 505–520.

Makiłła Dariusz. 2019. Od możnowładztwa do arystokracji w XVI–XVIII wieku. Casus szwedzki, [w:] Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, red. E. Dubas-Urwanowicz i in., Białystok, s. 85–102.

Markiewicz Mariusz. 2019. Nieformalne elity w Europie nowożytnej, [w:] Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, red. E. Dubas-Urwanowicz i in., Białystok, s. 75–84.

Marszalska Jolanta M. 2019. Etyczne aspekty działań podejmowanych przez wojewodę krakowskiego Jana Magnusa Tęczyńskiego około zatrzymania rodowej fortuny, [w:] Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, red. E. Dubas-Urwanowicz i in., Białystok, s. 219–230.

Rok Bogdan. 2019. Życie codzienne Teofili z Radziwiłłów Morawskiej, [w:] Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, red. E. Dubas-Urwanowicz i in., Białystok, s. 625–638.

Sawicka Beata. 2019. Nieobyczajności episkopatu Królestwa Polskiego (w związku z Instrukcją na synod piotrkowski z 1551 roku), [w:] Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, red. E. Dubas-Urwanowicz i in., Białystok, s. 173–188.

Srogosz Tadeusz. 2019. Granice wierności. Dylematy rojalisty Józefa Gabriela Stempkowskiego, [w:] Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, red. E. Dubas-Urwanowicz i in., Białystok, s. 597–624.

Szelągowska Krystyna. 2019a. Szlachta duńska i jej państwo, [w:] Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, red. E. Dubas-Urwanowicz i in., Białystok, s. 103–110.

Szelągowska Krystyna. 2019b. Corfitz Ulfeldt — arcyzdrajca, królewski zięć, [w:] Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, red. E. Dubas-Urwanowicz i in., Białystok, s. 409–422.

Pobrania

Opublikowane

2020-10-30

Jak cytować

Bis, M. (2020). Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, red. E. Dubas-Urwanowicz, M. Kupczewska, K. Łopatecki, J. Urwanowicz, Białystok 2019 [recenzja]. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 68(3), 415–420. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/2491

Numer

Dział

Artykuły recenzyjne i recenzje

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>