Wojciech Siwiak, Życie codzienne mieszkańców Bydgoszczy od XIV do XVIII wieku (w świetle wybranych źródeł kultury materialnej), Bydgoszcz 2015[recenzja]

Autor

Słowa kluczowe:

historia kultury materialnej, Bydgoszcz, budownictwo, architektura, życie codzienne, zabytki archeologiczne

Abstrakt

Recenzja z publikacji poświęconej omówieniu warunków życia codziennego bydgoszczan od późnego średniowiecza po kres II Rzeczypospoilitej, na podstawie odkryć i znalezisk archeologicznych oraz informacji ze źródeł pisanych.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Brak

Pobrania

Opublikowane

2017-01-01

Jak cytować

Bis, M. (2017). Wojciech Siwiak, Życie codzienne mieszkańców Bydgoszczy od XIV do XVIII wieku (w świetle wybranych źródeł kultury materialnej), Bydgoszcz 2015[recenzja]. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 65(1), 102–106. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/941

Numer

Dział

Artykuły recenzyjne i recenzje

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>