Jacek Wijaczka, Procesy o czary w Prusach Książęcych (Brandenburskich) w XVI–XVIII wieku, wyd. II, Olsztyn 2019 [recenzja]

Autor

  • Maria Bogucka Instytut Historii PAN, ul. Rynek Starego Miasta 29/31, 00-272 Warszawa

Słowa kluczowe:

procesy o czary, czarownice, śledztwo, okres nowożytny

Abstrakt

Recenzja z publikacji poświęconej zjawisku czarów i jego roli w życiu społecznym w okresie nowożytnym.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Baranowski Bogdan. 1952. Procesy czarownic w Polsce w XVII i XVIII wieku, Łódź.

Bogucka Maria. 2005. Gorsza płeć. Kobieta w dziejach Europy od antyku po wiek XXI, Warszawa.

Bogucka Maria. 2018. Mizoginia, Warszawa.

Pilaszek Małgorzata. 2008. Procesy o czary w Polsce w wiekach XV–XVIII, Kraków.

Wijaczka Jacek. 2016. Kościół wobec czarów w Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku (Na tle euro-pejskim), Warszawa.

Wyporska Wanda. 2013. Witchcraft in Early Modern Poland 1500–1800, Basingstoke.

Zalewska-Lorkiewicz Katarzyna. 1996. Książę ciemności. O średniowiecznych wyobrażeniach szatana, Warszawa.

Pobrania

Opublikowane

2020-05-04

Jak cytować

Bogucka, M. (2020). Jacek Wijaczka, Procesy o czary w Prusach Książęcych (Brandenburskich) w XVI–XVIII wieku, wyd. II, Olsztyn 2019 [recenzja]. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 68(1), 111–112. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/2372

Numer

Dział

Artykuły recenzyjne i recenzje

Inne teksty tego samego autora