Raimo Pullat, Tõnis Liibek, Oma alma mater, it otsimas. Enne teist maailmasőda Europaa tehnikakőrgkoolidest vőrsunud eesti insenerid ja architekdit [notka]

  • Maria Bogucka Instytut Historii PAN, Rynek Starego Miasta 29/31, 00-272 Warszawa
Słowa kluczowe: inteligencja, XIX wiek, Estonia, architekci

Abstrakt

Omówienie publikacji autorstwa badaczy estońskich - Raimo Pullata i Tõnisa Liibeka, stanowiącej kompendium wiedzy o kształtowaniu się i dokonaniach paru pokoleń estońskiej inteligencji technicznej, od schyłku wieku XIX po rok 1939.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Bibliografia

Liibek Tõnis. 2009. Dokumentacja fotograficzna estońskiej ludności wiejskiej w XIX w., „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. LVII, nr 1, s. 79–81.

Liibek Tõnis. 2010. Fotograafiokultuur Eestis 1839–1895, Tallinn.

Liibek Tõnis, Vseviov David 2015. Jubileusz profesora Raimo Pullata, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. LXIII, nr 2, s. 377–380.

Pullat Raimo. 2019. Wrota do przyszłości. Rola Politechniki Gdańskiej w kształtowaniu estońskiej inteligencji technicznej w latach 1904–1939, Gdańsk.

Opublikowane
2020-08-03
Dział
Sprawozdania i zapiski