Raimo Pullat, Tõnis Liibek, Oma alma mater, it otsimas. Enne teist maailmasőda Europaa tehnikakőrgkoolidest vőrsunud eesti insenerid ja architekdit [notka]

Autor

  • Maria Bogucka Instytut Historii PAN, Rynek Starego Miasta 29/31, 00-272 Warszawa

Słowa kluczowe:

inteligencja, XIX wiek, Estonia, architekci

Abstrakt

Omówienie publikacji autorstwa badaczy estońskich - Raimo Pullata i Tõnisa Liibeka, stanowiącej kompendium wiedzy o kształtowaniu się i dokonaniach paru pokoleń estońskiej inteligencji technicznej, od schyłku wieku XIX po rok 1939.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Liibek Tõnis. 2009. Dokumentacja fotograficzna estońskiej ludności wiejskiej w XIX w., „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. LVII, nr 1, s. 79–81.

Liibek Tõnis. 2010. Fotograafiokultuur Eestis 1839–1895, Tallinn.

Liibek Tõnis, Vseviov David 2015. Jubileusz profesora Raimo Pullata, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. LXIII, nr 2, s. 377–380.

Pullat Raimo. 2019. Wrota do przyszłości. Rola Politechniki Gdańskiej w kształtowaniu estońskiej inteligencji technicznej w latach 1904–1939, Gdańsk.

Pobrania

Opublikowane

2020-08-03

Jak cytować

Bogucka, M. (2020). Raimo Pullat, Tõnis Liibek, Oma alma mater, it otsimas. Enne teist maailmasőda Europaa tehnikakőrgkoolidest vőrsunud eesti insenerid ja architekdit [notka]. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 68(2), 256–257. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/2393

Numer

Dział

Sprawozdania i zapiski

Inne teksty tego samego autora