Goldwasser i jopenbier. Produkcja wódki i piwa w Gdańsku w długim XIX wieku (do 1914 roku)

Autor

DOI:

https://doi.org/10.23858/KHKM69.2021.4.008

Słowa kluczowe:

goldwasser, browarnictwo, jopenbier, gorzelnictwo, XIX w., Gdańsk, alkohol

Abstrakt

Produkty gdańskich browarników i destylatorów, szczególnie ciężkie piwo jęczmienne (jopenbier) oraz korzenne likiery, cieszyły się w XVII–XVIII w. wielką sławą w Polsce, w całej Europie Środkowej i Wschodniej. Smak oraz wygląd gdańskiej wódki (Goldwasser) sławili poeci niemieccy, a jej legenda trafiła nawet na strony polskiego eposu narodowego Pan Tadeusz (z 1834 r.). Autor artykułu przedstawił sytuację gdańskiego rzemiosła gorzelniczego oraz browarniczego od schyłku XVIII w. do wybuchu pierwszej wojny światowej. Na podstawie statystyk handlowych ukazano zmieniającą się strukturę wytwórców, wielkość, ceny produkcji oraz eksport, a także reakcję na zmieniające się gusty konsumentów w epoce przemysłowej.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Reklama likieru. b.r. (ok. 1900). Reklama likieru „Drei Grazien” z gorzelni „J.S. Keiler. Nachfolger”, BG PAN [Biblioteka Gdańska PAN], sygn. Sz 4/5-101.

Wutstrack Christian F. 1807. Historisch-topographisch-statistische Nachrichten von der Königlich Westpreussischen See- und Handels-Stadt Danzig…, Danzig, APG [Archiwum Państwowe w Gdańsku], sygn. 300, R/ Ll 96.

Adreß-Buch. 1817. Adreß-Buch für das Königliche Danziger Regierungs-Departement mit besonderer Berücksichtigung der Stadt Danzig und ihres Polizei-Bezirks, Danzig.

Adress-Buch. 1836–1839. Adress-Buch der Stadt Danzig und der dazu gehörigen Vorstädte, Danzig.

Adreß-Buch. 1884. Adreß-Buch für die Provinzial-Hauptstadt Danzig und deren Vorstädte für 1884, Danzig.

Adreß-Buch. 1888. Adreß-Buch für die Provinzial-Hauptstadt Danzig und deren Vorstädte für 1888, Danzig.

Allgemeiner Wohnungs-Anzeiger. 1849. Allgemeiner Wohnungs-Anzeiger für Danzig und dessen Vorstädte, auf das Jahr 1849, Danzig.

Amtlicher Bericht. 1845. Amtlicher Bericht über die allgemeine Deutsche Gewerbe-Ausstellung zu Berlin im Jahre 1844, Bd. 3–4, Berlin.

Barylewska-Szymańska Ewa, Maciakowska Zofia. 2016. Miasto i ludzie u progu nowoczesności.

Socjotopografia Gdańska w pierwszej połowie XIX wieku, Studia i materiały do dziejów domu gdańskiego, cz. 4, red. E. Kizik, Gdańsk–Warszawa.

Bericht der Aeltesten. 1854. Bericht der Aeltesten der Kaufmannschaft über den Handel und die Schieffahrt zu Danzig im Jahre 1854, „Handels-Archiv“, 1855, Bd. 1, s. 221–232.

Bericht der Beurtheilungs-Commission. 1855. Bericht der Beurtheilungs-Commission bei der Allgemeinen Deutschen Industrie-Ausstellung zu München im Jahr 1854, München.

Bericht des Magistrats der Stadt Danzig. 1893/1894, 1894/1895, 1897/1898. „Bericht des Magistrats der Stadt Danzig”, Danzig.

Biernat Czesław. 1962. Statystyka obrotu towarowego Gdańska w latach 1651–1815, Warszawa.

Biernat Czesław. 1993. Handel, żegluga, wytwórczość, [w:] Historia Gdańska, t. 3, cz. 2: 1793–1815, red. E. Cieślak, Gdańsk.

Blänckenburg Christine von. 2000. Hanse und ihr Bier. Brauwesen und Bierhandel im hansischen Verkehrsgebiet, Quellen und Darstellungen zur hansischen Geschichte, N.F. 51, Köln.

Browar Gdański. 2021. Browar Gdański, http://www.browargdanski.pl/historia (dostęp 01.03.2021).

Dabkiewicz J. 1838. Spiżarnia wiejska obywatelska, Wilno.

Danziger Actien-Bier-Brauerei. 1897. Danziger Actien-Bier-Brauerei. Geschäftsbericht über das Geschätsjahr 1896/97, Danzig.

Danziger Chronik. 1828. Danziger Chronik der Jahre 1827 und 28, red. G. Löschin, Danzig.

Conversations-Lexicon 1845–1846. Das große Conversations-Lexicon für die gebildeten Stände, red. J. Meyer, Bd. 4–5, 7, Hildburghausen.

Cornell Martyn. 2016. A short History of Spruce Beer in Britain, „Journal of the Brewery History Society”, vol. 165, s. 2–14.

Dickens Charles. 2000. The Pickwick Papers, b.m.

Dickens Karol. 1938. Klub Pickwicka, t. 2, Warszawa.

Dickens Karol. 1973. Klub Pickwicka, t. 1, tłum. W. Górski, Warszawa.

Dover Telegraph. 1834. „Dover Telegraph and Cinque Ports General Advertiser”.

Elbinger Zeitung. 1842. „Elbinger Zeitung”.

Festschrift. 1898. Festschrift über das 300jährige Bestehen der Liqueur-Farbrik „Der Lachs„ Firma Isaak Wed-Ling Wwe u. Eidam Dirck Hekker zu Danzig…, Nürnberg.

Furtak Tadeusz. 1935. Ceny w Gdańsku w latach 1701–1815, Lwów.

Gedanopedia. 2021. Gedanopedia, https://www.gedanopedia.pl/gdansk/?title=PIWO_GDA%C5%83SKIE (dostęp 01.02.2021).

Gerber. 1797. Statistische Nachrichten von Danzig aus der zweiten Hälfte des Jahres 1796, „Preußisches Archiv”, April, s. 282–290.

Jahresbericht der Aeltesten. 1855. Jahresbericht der Aeltesten der Kaufmannschaft zu Danzig für das Jahr 1855, „Preußisches Handels-Archiv”, 1856, Bd. 1, s. 264–274.

Jahresbericht der Aeltesten. 1856. Jahresbericht der Aeltesten der Kaufmannschaft zu Danzig für das Jahr 1856, „Preußisches Handels-Archiv”, 1857, Bd. 1, s. 422–428, 446–450.

Jahresbericht der Aeltesten. 1858. Jahresbericht der Aeltesten der Kaufmannschaft zu Danzig für 1858, „Preußisches Handels-Archiv”, 1859, Bd. 1, s. 605–611, 620–628.

Jahresbericht der Aeltesten. 1859. Jahresbericht der Aeltesten der Kaufmannschaft zu Danzig für 1859, „Preußisches Handels-Archiv”, 1860, Bd. 1, s. 278–281, 304–311.

Jahresbericht der Aeltesten. 1861. Jahresbericht der Aeltesten der Kaufmannschaft zu Danzig für 1861, „Preußisches Handels-Archiv”, 1862 (Beilage), s. 7–25.

Jahresbericht der Aeltesten. 1863. Jahresbericht der Aeltesten der Kaufmannschaft zu Danzig für 1863, „Preußisches Handels-Archiv”, 1864 (Beilage), s. 17–34.

John Wilhelm. 1908. Danzigs Industrie, [w:] Danzig und seine Bauten, Danzig, s. 381–384.

Kitowicz Jędrzej. 1985. Opis obyczajów za panowania Augusta III, Warszawa.

Kizik Edmund. 1994. Mennonici w Gdańsku, Elblągu i na Żuławach Wiślanych w drugiej połowie XVII i w XVIII w., Gdańsk.

Kizik Edmund. 2019. Współczesne badania polskie z zakresu historii kultury materialnej epoki nowożytnej, „Czasy Nowożytne”, t. 32, s. 12–52.

Kizik Edmund (w druku). Gdańsk na wystawach przemysłowych w „długim XIX wieku” (do 1914 r.).

Kleist von Heinrich. 1811. Der zerbrochne Krug, ein Lustspiel, Berlin.

Klonder Andrzej. 1983. Browarnictwo w Prusach Królewskich (2 połowa XVI –XVII w.), Wrocław.

Klonder Andrzej. 1989. Napoje fermentacyjne w Prusach Królewskich w XVI–XVII wieku (produkcja— import — konsumpcja), Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej, t. LX, red. Z. Kamieńska, Wrocław.

Lessing Gotthold Ephraim. 1767. Minna von Barnhelm oder das Soldatenglück. Ein Lustspiel in fünf Aufzügen, Berlin.

Literary Panorama. 1808. „The Literary Panorama”, vol. 3, March.

Löschin Gotthilf. 1837. Die Danziger Brauerzunft, [w:] Beiträge zur Geschichte Danzigs und seiner Umgebungen, H. 3, wyd. G. Gotthilf, Danzig, s. 3–22.

Ludwig Karl-Heinz. 1961. Zur Besiedlung des Weichseldeltas durch die Mennoniten. Die Siedlungen der Mennoniten im Territorium der Stadt Elbing und die Ökonomie Marienburg bis zur Übernahme der Gebiete durch die Preußen 1772, Marburg/Lahn.

Marcinkiewicz Alicja. 2018. Dzieje Królewskiego Zespolonego Miasta Chełm w latach 1772–1813, [w:] Historie gdańskich dzielnic, t. 1: Chełm, red. J. Dargacz, K. Kurkowska, P. Pluchowski, Gdańsk, s. 226–251.

Mickiewicz Adam. 1834. Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie, Paryż.

Müller Natalia, Borzestowski Waldemar. 2010. Goldwasser, „30 dni”, nr 2, s. 29–39.

Müller P. 1854. Handbuch für Bierbrauer: eine wissenschaftlich-praktische Anleitung zum Bierbrauen, Braunschweig.

Neuer Wohnungs-Anzeiger. 1872. Neuer Wohnungs-Anzeiger nebst Allgem[eine] Geschäfts-Anzeiger für Danzig und den Vorstädten…, Danzig.

Neukrantz A.F. 1845. Ausführlicher Bericht über die große, allgemeine deutsche Gewerbe-Ausstellung in Berlin im Jahre 1844, Berlin.

Neu-revidirte Willkühr. 1783. Neu-revidirte Willkühr der Stadt Danzig aus Schluß sämtlicher Ordnung publicirt Anno 1761, Danzig.

Ostdeutsche Industrieller. 1913. „Ostdeutsche Industrieller”. Pfannenschmidt Eduard. 1880. Ueber die Industrie Danzigs und seiner nächsten Umgebung, [w:] Danzig in naturwissenschaftlicher und medizinischer Beziehung, Danzig.

Preis-Courant. (ok. 1808). Preis-Courant der Danziger Brandtweine und Liquere, welche fabricirt und zu bekommen sind bei Arend von Niessen in Danzig, in der Tobiasgasse, bey Zeichen bunte Bock, Danzig (unikat: Biblioteka Gdańska PAN, sygn. Od 11649 4o).

Public Ledger. 1807. „The Public Ledger and Commercial and General Advertiser”.

Romanow Andrzej. 1983. Materiały do dziejów spławu na Sanie i Wiśle. „Fryor gdański” Pawła Boenego, kasztelana warszawskiego, „Rocznik Gdańsk”, t. 43, z. 1, s. 167–212.

Rostworowski Stefan Marian. 1933–1934. Co szlachcic polski w XVIII wieku kupował w Gdańsku, „Rocznik Gdański”, t. 7–8, s. 348–384.

Statistische Mittheilungen. 1867. Statistische Mittheilungen über den Regierungsbezirk Danzig, oprac. H. Oelrichs, Danzig.

Syrennius Simon. 1613. Zielnik, herbarzem z ięzyka łacinskiego zowią, Cracovia.

Tappe Heinrich. 1994. Auf dem Weg zur modernen Alkoholkultur. Alkoholproduktion, Trinkverhalten und Temperenzbewegung in Deutschland vom frühen 19. Jahrhundert bis zum Ersten Weltkrieg, Stuttgart.

Tarnowski S. 1882. Z Prus Królewskich, Kraków (nadbitka z: „Przegląd Polski”, t. 63, 1882, z. 7, s. 23–59; z. 8, s. 181–236).

Teich M. Mikuláš. 2000. Bier, Wissenschaft und Wirtschaft in Deutschland 1800–1914. Ein Beitrag zur deutschen Industrialisierungsgeschichte, Wien.

Trzoska Jerzy. 1984. Z dziejów gorzelnictwa gdańskiego w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku, „Rocznik Gdański”, t. 44, z. 1, s. 145–187.

Uebersicht. 1820. Uebersicht der Bestandtheile und Verzeichniß alle Ortschaften des Danziger Regierungs- Bezirkes, Danzig.

Uebersicht der Auszeichnungen. 1844. Uebersicht der Auszeichnungen welche in Folge der Gewerbe-

Ausstellung zu Berlin im Jahre 1844 ertheilt werden sind [przedruk listy za „Allgemeine Preußische Zeitung”, nr 52, 21 II 1845], [w:] Amtlicher Bericht über die allgemeine Deutsche

Gewerbe-Ausstellung zu Berlin im Jahre 1844, Bd. IV, Berlin 1845, s. 1–36 (osobna paginacja wewnątrz tomu).

Wachowiak Bogdan. 1981. Problemy handlu gdańskiego w pierwszej połowie XIX wieku, „Rocznik Gdański”, t. 42, z. 2, s. 5–44.

Wedekind Christoph Friedrich. 1746. Der Krambambulist. Ein Lob-Gedicht über die gebrannten Wasser im Lachß zu Dantzig, wyd. 2, Halle.

Wiadomość. 1769. Wiadomość ciekawa, każdemu wielce pożyteczna o skutkach y mocy zbóż wszelkich…, Łowicz.

Wiener Weltausstellung 1873. Wiener Weltausstellung. Amtlicher Katalog der Ausstellung des Deutschen Reiches, Berlin.

Wilson Richard George. 1998. The Changing Taste for Beer in Victorian Britain, [w:] The Dynamics of the international brewing industry since 1800, red. R.G. Wilson, T.R. Gouvrish, New York, s. 78–89.

Włodarczyk Edward. 1998. Rozwój gdańskiego przemysłu i rzemiosła, [w]: Historia Gdańska, t. IV, cz. 1: 1815–1920, red. E. Cieślak, Sopot, s. 334–340.

Pobrania

Opublikowane

2021-12-23

Jak cytować

Kizik, E. (2021). Goldwasser i jopenbier. Produkcja wódki i piwa w Gdańsku w długim XIX wieku (do 1914 roku). Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 69(4), 541–553. https://doi.org/10.23858/KHKM69.2021.4.008

Numer

Dział

Studia i materiały