Inwentarz pośmiertny łaziebnika toruńskiego Johanna Zandera (1709)

Autor

  • Katarzyna Pękacka-Falkowska Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Słowa kluczowe:

historia kultury materialnej, inwentarz, łaziebnictwo

Abstrakt

Publikacja inwentarza pośmiertnego majątku ruchomego (wraz z wierzytelnościami) toruńskiego łaziebnika nowomiejskiego, Johanna Zandera. Dokument został spisany w roku 1709.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bucholtz W. 1996. Die Amt der Bader und Wundaerzte. Zur Geschichte der Chirurgie in Stralsund, Teil 1. Greisfald–Stralsunder Jahrbuch 6, 125–162.

Burszta J., Łuczak Cz. (eds.), 1962. Inwentarze mieszczańskie z wieku XVIII z ksiąg miejskich i grodzkich Poznania, T. I: 1700-1758. Wyd.. Poznań: Wyd. PTH.

Dygdała J. 2002. Urzędnicy miejscy Torunia. Spisy. Część III: 1651–1793. Toruń: Wyd. UMK i Wyd. TNT.

Erler G.. 1976. Die Matrikel der Albertus-Universität zu Königsberg. Bd. 2. Hamburg: Kraus.

Gentilcore D. 1997. The fear of disease and the disease of fear. In: Fear in Early Modern Society, ed. William G. Naphy and Penny Roberts. Manchester: Manchester University Press, 184-208.

Gniatczyńska-Głowacka S. 1959. Cech cyrulików poznańskich (1517–1780). Studia i materiały do dziejów Wielkopolski i Pomorza 5 (1), 23-74.

Kizik E. 2006. Inwentarz pośmiertny gdańskiego rytownika Mattheusa Deischa. In: D. Kaczor and A. Mosingiewicz (eds.) Portret ponad wszystko: Jacob Wessel i jego wiek: sztuka gdańska XVIII wieku: katalog wystawy w Muzeum Narodowym w Gdańsku 15.12.2005-26.02.2006. Gdańsk: Gdańskie Muzeum Narodowe, 25-31.

Klonder A. 2000. Wszystka spuścizna w Bogu spoczywającego. Majątek ruchomy zwykłych mieszkańców Elbląga i Gdańska w XVII wieku. Warszawa: IHiE PAN.

Klonder A., Główka D. 2003. Inwentarze mienia w badaniach kultury Europy od średniowiecza po nowożytność. KwHKM 51 (2), 157-176.

Magowska A. 2011. Życie codzienne poznańskich lekarzy i chirurgów na przełomie XVI i XVII w. w świetle pośmiertnych spisów ruchomości. KwHKM 59 (2), 139–148.

Mikulski K. 2004. Z cyrulików burmistrzowie. Dzieje kariery społecznej rodziny Meissnerów w Toruniu. In: . C. Kulko and P. Guzowski (eds.), 2004. Cała historia to dzieje ludzi… Studia z historii społecznej ofiarowane profesorowi Andrzejowi Wyczańskiemu w 80-tą rocznicę urodzin i 55-lecie pracy naukowej. Białystok: Wyd. UwB, 255–270.

Mikulski K.. 2008. Pułapka niemożności. Społeczeństwo nowożytnego miasta wobec procesów modernizacyjnych (na przykładzie Torunia w XVII i XVIII wieku). Toruń: Wyd. Adam Marszałek.

Mohrmann R.-E. 2005. Pośmiertne inwentarze mienia – krytyka źródła, problemy badawcze. Kw.HKM 53 (2), 137-146.

Nawrocki S., Wisłocki J. (eds.), 1961. Inwentarze mieszczańskie z lat 1528–1635 z ksiąg miejskich Poznania. Poznań: Wyd. PTH.

Pękacka-Falkowska K. 2015. Inwentarze i kontrakty dzierżawne toruńskiej łaźni nowomiejskiej z pierwszej połowy XVIII wieku. KwHKM 63 (1), 119–140.

Pękacka-Falkowska K. 2015. Spory kompetencyjne między łaziebnikami i chirurgami toruńskimi w XVIII w. Przypadek Johanna Zandera. Medycyna Nowożytna 21 (2), 137-171.

S.a. 1981. Empfehlungen zur Edition frühneuzeitlicher Texte. Archiv fur Reformationsgeschichte 72, 299-315.

Sokół S. 1957. Historia gdańskiego cechu chirurgów. 1454–1820. Wrocław–Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Sokół S. 1967. Historia chirurgii w Polsce. Cz. I: Chirurgia okresu cechowego. Wrocław–Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Sulkowska-Tuszyńska K. 2004. Wyposażenie łaźni klasztoru kanoników regularnych w Trzemesznie Archaeologia Historica Polona (14), s. 189–209.

Zapnik J. 2007. Pest und Krieg im Ostseeraum. Der „Schwartze Tod” in Stralsund waehrend des Grossen Nordischen Krieges (1700–1721). Hamburg: Dr. Kovac Verlag.

Pobrania

Opublikowane

2017-01-01

Jak cytować

Pękacka-Falkowska, K. (2017). Inwentarz pośmiertny łaziebnika toruńskiego Johanna Zandera (1709). Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 65(1), 79–96. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/939

Numer

Dział

Źródła