Trójwymiarowa wizualizacja grobów odkrytych na halsztackim cmentarzysku w Domasławiu, stan. 10/11/12

Autor

Słowa kluczowe:

rekonstrukcja 3D, wizualizacja, halsztacki okres, groby komorowe

Abstrakt

Three-dimensional reconstructions of artefacts and monuments perform an important function in museums and are used for education and popularization. 3D software is being used by archaeologists more and more frequently. The paper concerns various stages of work on visualization of graves discovered at the Hallstatt cemetery in Domaslaw. Spatial presentation of the burials with regard to the layout of the equipment, in particular the position of painted vessels in the aspect of funeral rites, was the aim of the three-dimensional digital illustration. The reconstructions were created as a result of the analysis and interpretation of the source materials

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bentkowska-Kafel A. 2008 Historyczna wiarygodność zabytku wirtualnego. Uwagi na marginesie postulatów Karty londyńskiej, (w:) A. Seidel-Grzesińska, K. Stanicka-Brzezicka (red.), Nowoczesne metody gromadzenia i udostępniania wiedzy o zabytkach. Cyfrowe spotkania z zabytkami 1, Wrocław, 35-59.
Bentkowska-Kafel A. 2009 Zabytek wirtualny: kryteria oceny i rola Karty londyńskiej, (w:) A. Seidel-Grzesińska, K. Stanicka-Brzezicka (red.), Informatyka w historii sztuki. Stan i perspektywy rozwoju współczesnych metodologii. Cyfrowe spotkania z zabytkami 2, Wrocław, 72-81.
Gediga B. 2012 Ratownicze badania wykopaliskowe na stanowiskach 10,11,12 w Domasławiu, gm. Kobierzyce na Dolnym Śląsku, w latach 2006-2008, (w:) S. K adrow (red.), Raport 2007-2008, t. 1, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa, 411-420.
Gediga B. 2013 The culture of the Early Iron Age in the southwestern regions of Poland in the light of new research, (w:) S. Bergerbrant, S. Sabatini (red.), Counterpoint: essays in archaeology and heritage studies in honour of Professor Kristian Kristiansen, BAR International Series 2508, Oxford, 383-399.
Gediga B., Łaciak D., Łydżba-Kopczyńska B., Markiewicz M. 2013 Halsztacka ceramika malowana z Domasławia, stan. 10/11/12, pow. wrocławski, Wrocław, egzemplarz dostępny w archiwum Instytutu Archeologii i Etnologii PAN we Wrocławiu.
Józefowska A., Łaciak Ł. 2011 Domasław 10/11/12 (AZP 82-28/98/90/91), gm. Kobierzyce, woj. dolnośląskie. Opracowanie naukowe wyników ratowniczych badań wykopaliskowych przeprowadzonych na stanowisku, t. 5, Wrocław, egzemplarz dostępny w archiwum Instytutu Archeologii i Etnologii PAN we Wrocławiu.
Józefowska A., Łaciak Ł. 2012 Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza na stanowisku Domasław 10-12, gm. Kobierzyce, (w:) Raport 2007-2008, t. 1, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa, 463-482.
Marek M. 2011 Cracovia 3D. Rekonstrukcje cyfrowe historycznej zabudowy Krakowa, Katalog wystawy, Kraków.

Pobrania

Opublikowane

2013-01-01

Jak cytować

Markiewicz, M. (2013). Trójwymiarowa wizualizacja grobów odkrytych na halsztackim cmentarzysku w Domasławiu, stan. 10/11/12. Przegląd Archeologiczny, 61, 215–231. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1112

Numer

Dział

Artykuły
Share |