Prof. dr hab. Bogusław Gediga, 13 stycznia 1933 – 18 października 2022. Redaktor Naczelny „Przeglądu Archeologicznego” w latach 1990-2022

Autor

  • Małgorzata Markiewicz Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza, Instytut Archeologii i Etnologii PAN , ul. Więzienna 6, 50-118 Wrocław https://orcid.org/0000-0002-1204-8277

DOI:

https://doi.org/10.23858/PA71.2023.3502

Słowa kluczowe:

Bogusław Gediga, Archaeological Review, Editor in Chief

Abstrakt

-

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Buko A. (2013). Wstęp. W: Z badań nad kulturą społeczeństw pradziejowych i wczesnośredniowiecznych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gedidze w osiemdziesiątą rocznicę urodzin przez przyjaciół, kolegów i uczniów (11-12). Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Bukowska-Gedigowa J., Gediga B. (1986). Wczesnośredniowieczny gród na Ostrówku w Opolu. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN

Gałczyński K.I. (1993). Rozmowa liryczna. Złota seria poetycka. Warszawa: Profile.

Gediga B. (1967). Plemiona kultury łużyckiej w epoce brązu na Śląsku środkowym. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Gediga B. (1971). Motywy figuralne w sztuce ludności kultury łużyckiej. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Gediga B. (1976). Grody ludności kultury łużyckiej we Wrocławiu-Osobowicach. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN.

Gediga B. (1996). Wrocławski ośrodek archeologiczny w latach 1945-1995. Zbliżenia. Polska-Niemcy, 2 (14), 88-98.

Gediga B. (2004). Autostradowa skala poznawania przeszłości. Archeologia Żywa, 1-2 (27-28), 20-31.

Gediga B. (2007). Doświadczenia metodologiczne, metodyczne i organizacyjne w badaniach ratowniczych na autostradzie A-4. W: B. Gediga (red.), Archeologiczne Zeszyty Autostradowe Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Zeszyt 6. Badania na autostradzie A4, część IV (7-16). Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Gediga B. (2007). Rewelacje ze Śląska. Nowy obraz kultury wczesnej epoki żelaza na Śląsku. Archeologia Żywa, 1 (39), 3-12.

Gediga B. (2013). Instytucje i Badacze. W: E. Tomczak (red.), Archeologia Górny Śląsk (387-415). Katowice: Śląskie Centrum Dziedzictwa Archeologicznego w Katowicach.

Gediga B. (2014). Anna Teresa Kulczycka-Leciejewiczowa – wspomnienie z czasów studiów uniwersyteckich. W: K. Czarniak, J. Kolenda, M. Markiewicz (red.), Szkice neolityczne. Księga poświęcona pamięci Profesor Anny Kulczyckiej-Leciejewiczowej (25-29). Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Gediga B. (2014). Moje spotkania z czeską archeologią. Acta Musei Moraviae. Scientiae Sociales, XCIX/1, 105-109.

Gediga B. (2016). Wspomnienia o Profesorze Marku Gedlu. W: J. Chochorowski (red.), Profesor Marek Gedl – życie i dzieło (391-396). Prace Archeologiczne 68. Kraków: Wydawnictwo Profil-Archeo.

Gediga B. (2017). O moich mistrzach. W: M. Rybicka, M. Rzucek (red.), Nasi mistrzowie (217-237). Rzeszów: Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Gediga B. (2020/2021). Od archeologii przedmiotów do archeologii idei. Wprowadzenie. W: B. Gediga, S. Nowaczyk, H.P. Dąbrowski, M. Olsza-Bloch (red.), Od archeologii przedmiotów do archeologii idei (7-12). Biskupin-Wrocław: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Polska Akademia Nauk Oddział we Wrocławiu, Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Gediga B. (2022). Gród wczesnośredniowieczny na Ostrówku w Opolu. Synteza. Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Minta-Tworzowska D. (2013). Profesor Bogusław Gediga – znany i nieznany. W: J. Kolenda, A. Mierzwiński, S. Moździoch, L. Żygadło (red.), Z badań nad kulturą społeczeństw pradziejowych i wczesnośredniowiecznych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gedidze w osiemdziesiątą rocznicę urodzin przez przyjaciół, kolegów i uczniów (17-22). Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Szymborska W. (2022). Koniec i początek. Warszawa: Znak.

Dokumenty audiowizualne:

Wywiad z Profesorem Bogusławem Gedigą przeprowadzony w 2017 roku przez dr Z. Kubiatowskiego. Film z serii „Wywiady z Profesorami Archeologii”: Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Polska Akademia Nauk.

Część 1: https://www.youtube.com/watch?v=FevJ90TZvj8&t=89s [dostęp: 03.03.2023].

Część 2: https://www.youtube.com/watch?v=LbGRC4ZgXJE&t=12s [dostęp: 03.03.2023].

Część 3: https://www.youtube.com/watch?v=IuEUf-LrZGs [dostęp: 03.03.2023].

Część 4: https://www.youtube.com/watch?v=SQ4R2Q6f-hU [dostęp: 03.03.2023].

Część 5: https://www.youtube.com/watch?v=v3RSLGzz478 [dostęp: 03.03.2023].

Część 6: https://www.youtube.com/watch?v=OLeplDHoDTg [dostęp: 03.03.2023].

Część 7: https://www.youtube.com/watch?v=MMXx4Huz9PY [dostęp: 03.03.2023].

Film promujący wydanie katalogu zabytków z wczesnej epoki żelaza z cmentarzyska w Domasławiu, pow. wrocławski (tomy 1-3). Autor: dr Z. Kubiatowski (ArcheoTV): https://www.youtube.com/watch?v=_qZoBhpa2Go&t=9s [dostęp: 14.04.2023]

Nagranie z Jubileuszu osiemdziesiątych urodzin Profesora Bogusława Gedigi. Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław, 2014. Archiwum Ośrodka Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza, Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Film ze spotkania z prof. Zbigniewem Bukowskim, które odbyło się w ramach projektu „Archiwum Pamięci Archeologii Pomorza”, 28 maja 2018 r. na Grodzisku w Sopocie (oddział Muzeum Archeologicznego w Gdańsku): https://www.youtube.com/watch?v=r5pkQaoUL_M [dostęp: 19.04.2023].

Strony internetowe:

Nauka Polska. Baza danych Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego. Prof. zw. dr hab. Bogusław Antoni Gediga: https://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=22006&_k=dazm0y [dostęp 22.04.2023].

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 listopada 1993 r. o nadaniu orderów (M.P. z 1993 r. nr 66, poz. 585): https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP19930660585/O/M19930585.pdf [dostęp 22.04.2023].

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2005 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2006 r. nr 4, poz. 64): https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20060040064/O/M20060064.pdf [dostęp 22.04.2023].

Radzionkowskie rody. Gedigowie. Głos Radzionkowski, nr 01/474, styczeń/luty 2012:

https://docplayer.pl/109421332-Glos-gedigowie-radzionkowski-czy-warto-bylo-radzionkowskie-rody-krzysztof-banek-gazeta-mieszkancow-wydaje-rtsk.html [dostęp: 03.03.2023].

Zespół Archeologicznych Badań Ratowniczych, Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza Instytutu Archeologii i Etnologii PAN: http://zabr.arch.pan.wroc.pl/content/historia [dostęp: 03.03.2023].

Pobrania

Opublikowane

2023-11-14

Jak cytować

Markiewicz, M. (2023). Prof. dr hab. Bogusław Gediga, 13 stycznia 1933 – 18 października 2022. Redaktor Naczelny „Przeglądu Archeologicznego” w latach 1990-2022. Przegląd Archeologiczny, 71. https://doi.org/10.23858/PA71.2023.3502

Numer

Dział

-
Share |