Dariusz Łukasiewicz, Życie codzienne w Królestwie Prus w latach 1701–1933

Autor

  • Andrzej Klonder Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Słowa kluczowe:

Prusy, historia, XVIII w., XIX w., XX w.

Abstrakt

Recenzja

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bogucka Maria. 1996. Życie codzienne — spory wokół profilu badań i definicji, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. XLIV, nr 3, s. 247–253.

Łotman Jurij. 2010. Rosja i znaki. Kultura szlachecka w wieku XVIII i na początku XIX, Gdańsk.

Prusy. 2010. Prusy w okresie monarchii absolutnej (1701–1806), red. B. Wachowiak, oprac. Z. Szultka, A. Kamieński, G. Kucharczyk, D. Łukasiewicz, B. Wachowiak, Historia Prus. Narodziny — mocarstwo — obumieranie, red. B. Wachowiak, t. 2, Poznań.

Prusy. 2014. Prusy w dobie kształtowania się kapitalizmu (1806–1871), red. G. Kucharczyk, oprac. G. Kucharczyk, D. Łukasiewicz, R. Łysoń, Z. Szultka, B. Wachowiak, Historia Prus. Narodziny — mocarstwowość — obumieranie, red. B. Wachowiak, t. 3, Poznań.

Prusy. 2019. Prusy w Rzeszy Niemieckiej (1871–1947), red. G. Kucharczyk, oprac. A. Kamieński, G. Kucharczyk, D. Łukasiewicz, R. Łysoń, Historia Prus. Narodziny — mocarstwowość — obumieranie, red. B. Wachowiak, t. 4, Poznań.

Wachowiak Bogdan. 2001. Dzieje Brandenburgii-Prus na progu czasów nowożytnych (1500–1701), Historia Prus. Narodziny — mocarstwo — obumieranie, red. B. Wachowiak, t. 1, Poznań.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-30

Jak cytować

Klonder, A. (2022). Dariusz Łukasiewicz, Życie codzienne w Królestwie Prus w latach 1701–1933. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 70(4), 516–519. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/3336

Numer

Dział

Recenzje

Inne teksty tego samego autora

<< < 1 2 3 4 5 > >>