Obyczaje i życie codzienne na przestrzeni dziejów, studia przypadków

Autor

  • Andrzej Klonder

Słowa kluczowe:

historia życia codziennego, wczesna nowożytność, kultura materialna

Abstrakt

Recenzja

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Błoch Katarzyna. 2015. Higiena w klasztorach w świetle wybranych źródeł pisanych, materialnych i ikonograficznych, [w:] Czystość i brud. Higiena nowożytna (XV–XVIII w.), red. W. Korpalska, W. Ślusarczyk, Bydgoszcz, s. 39–57.

Czystość. 2015. Czystość i brud. Higiena nowożytna (XV–XVIII w.), red. W. Korpalska, W. Ślusarczyk, Bydgoszcz.

Historia. 1978. Historia kultury materialnej Polski w zarysie, 3, Od XVI do połowy XVII wieku, red. A. Keckowa, D. Molenda, Wrocław.

Ratajczyk Justyna. 2015. Mydło w dawnej Polsce, [w:] Czystość i brud. Higiena nowożytna (XV–XVIII w.), red. W. Korpalska, W. Ślusarczyk, Bydgoszcz, s. 59–66.

Wendland Ewa. 2008. Kawa, herbata i czekolada. Nowe napoje XVIII-wiecznej Rzeczypospolitej — ich wpływ na życie codzienne, Toruń.

Węglorz Jakub. 2015. Zdrowie, choroba i lecznictwo w społeczeństwie Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku, Toruń.

Pobrania

Opublikowane

2023-05-29

Jak cytować

Klonder, A. (2023). Obyczaje i życie codzienne na przestrzeni dziejów, studia przypadków. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 71(1), 101–104. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/3496

Numer

Dział

Recenzje

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 > >>