Pieniądze i sztuka. Gdańskie mieszczaństwo XVI wieku jako fundatorzy dzieł sztuki oraz pośrednicy w transferze wiedzy i dóbr kultury

Autor

  • Andrzej Klonder Instytut Archeologii i Etnologii PAN

DOI:

https://doi.org/10.23858/KHKM72.2024.1.006

Słowa kluczowe:

pieniądze, sztuka, Gdańsk, XVI w.

Abstrakt

Recenzja

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Kizik Edmund. 2020. Gdańskie testamenty reciproce i praktyka tworzenia inwentarzy mienia w XVII–XVIII w., „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 68, 2, s. 205–222.

Kriegseisen Anna. 2021. Kolory Gdańska. Kompozycja fasad od XVI do końca XVIII wieku, Gdańsk.

Pobrania

Opublikowane

2024-06-19

Jak cytować

Klonder, A. (2024). Pieniądze i sztuka. Gdańskie mieszczaństwo XVI wieku jako fundatorzy dzieł sztuki oraz pośrednicy w transferze wiedzy i dóbr kultury. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 72(1), 113–115. https://doi.org/10.23858/KHKM72.2024.1.006

Numer

Dział

Recenzje

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 > >>