Inspiracje i funkcje sztuki pradziejowej i wczesnośredniowiecznej (Bogusław Gediga, Anna Grossman, Wojciech Piotrowski)

Słowa kluczowe: -

Abstrakt

Bogusław Gediga, Anna Grossman, Wojciech Piotrowski (red.), Inspiracje i funkcje sztuki pradziejowej
i wczesnośredniowiecznej. Biskupin – Wrocław 2018, ss. 584, ISBN 9780714123318.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bal M. (2012). Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych. Krótki przewodnik. Warszawa.

Bugaj E. (2012). Archeologia a sztuka. W: S. Tabaczyński, A. Marciniak, D. Cyngot, A. Zalewska (red.), Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji (885-909). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Bugaj E. (2016). Inspiracje i funkcje sztuki pradziejowej i wczesnośredniowiecznej, Biskupin 27-29.06.2016. Przegląd Archeologiczny, 64, 209-218.

Corbey R., Layton R., Tarurer J. (2004). Archaeology andArt. W: J. Bintliff (red.), A Companion to Archaeology (357-379). Malden, Oxford.

Gediga B., Piotrowski W. (red.). (2008). Sztuka pradziejowa i wczesnośredniowieczna jako źródło historyczne. Wrocław, Biskupin.

Jones A.M., Cochrane A. (2018). The Archaeology of Art: Materials, Practices, Affect. London, New York.

Mierzwiński A., Gediga B. (red.). (2001). Sztuka epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie. Wrocław, Biskupin.

Minta-Tworzowska D. (red.). (2018). Estetyka w archeologii. Obrazowanie w pradziejach i starożytności. Gdańsk.

Russel I.A., Cochrane A. (red.). (2014). Art and Archaeology. Collaborations, Conversations, Criticism. New York.

Wrzosek W. (1994). Idea kultury materialnej F. Braudela. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 42(2), 167-172.

Opublikowane
2019-11-26
Jak cytować
Pawleta, M. (2019). Inspiracje i funkcje sztuki pradziejowej i wczesnośredniowiecznej (Bogusław Gediga, Anna Grossman, Wojciech Piotrowski). Przegląd Archeologiczny, 67, 317. https://doi.org/10.23858/PA67.2019.01
Dział
Recenzje
Share |