Bogusław Gediga, Szymon Nowaczyk, Henryk P. Dąbrowski, Magdalena Olszta-Bloch (red.), Od archeologii przedmiotów do archeologii idei. Biskupin–Wrocław, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Polska Akademia Nauk – Oddział we Wrocławiu, 2020/2021, ss. 288, ISBN 978-83-945256-6-8.

Autor

DOI:

https://doi.org/10.23858/PA71.2023.3403

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Olsen B. (2013). W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przedmiotów. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.

Hodder I. (2012). Entagled: An Archaeology of the Relationships between Humans and Things. Chichester: Wiley-Blackwell.

Witmor C. (2007). Symmetrical Archaeology. Excerpts from a Manifesto. World Archaeology, 39(4), 546-562.

Pobrania

Opublikowane

2023-11-14

Jak cytować

Pawleta, M. (2023). Bogusław Gediga, Szymon Nowaczyk, Henryk P. Dąbrowski, Magdalena Olszta-Bloch (red.), Od archeologii przedmiotów do archeologii idei. Biskupin–Wrocław, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Polska Akademia Nauk – Oddział we Wrocławiu, 2020/2021, ss. 288, ISBN 978-83-945256-6-8. Przegląd Archeologiczny, 71. https://doi.org/10.23858/PA71.2023.3403

Numer

Dział

Recenzje
Share |