Henryk Mamzer. Jak człowiek konstruował świat i siebie samego. Archeologia w procesie humanizacji świata. Poznań, Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, 2021, ss. 358, ISBN 978- 83-66463-57-8

Autor

DOI:

https://doi.org/10.23858/PA70.2022.2939

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Domańska E. (2008). Problem rzeczy we współczesnej archeologii. W: J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa (red.), Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności (27-60). Olsztyn: Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Domańska E., Olsen B. (2008). Wszyscy jesteśmy konstruktywistami. W: J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa (red.), Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności (83-110). Olsztyn: Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Mamzer H. (2004). Archeologia i dyskurs. Rozważania metaarcheologiczne. Poznań: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

Marciniak A. (2012). Paradygmaty badawcze w archeo¬logii. W: S. Tabaczyński, A. Marciniak, D. Cyngot, A. Zalewska (red.), Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji (29-83). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Olsen B. (2013). W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przedmiotów. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.

Pałubicka A. (2010). Gramatyka kultury europejskiej. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Epigram.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-16

Jak cytować

Pawleta, M. (2022). Henryk Mamzer. Jak człowiek konstruował świat i siebie samego. Archeologia w procesie humanizacji świata. Poznań, Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, 2021, ss. 358, ISBN 978- 83-66463-57-8. Przegląd Archeologiczny, 70. https://doi.org/10.23858/PA70.2022.2939

Numer

Dział

Recenzje
Share |