Prof. dr hab. Romuald Schild (1936 - 2021)

Autor

  • Bogusław Gediga Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza; Instytut Archeologii i Etnologii PAN; ul. Więzienna 6; 50-118 Wrocław

DOI:

https://doi.org/10.23858/PA70.2022.3066

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bugaj E. 2016. Inspiracje i funkcje sztuki pradziejowej i wczesnośredniowiecznej Biskupin 27-29.07.2016. Przegląd Archeologiczny, 64, 209-218.

Gediga B. 2006. Architektura i budownictwo w epoce brązu i wczesnych okresach epoki żelaza (Uwagi wprowadzające do problematyki). W: B. Gediga, W. Piotrowski (red.), Architektura i budownictwo w epoce brązu i wczesnych okresach epoki żelaza. Biskupin-Wrocław, 7-12.

Gediga B. 2008. Sztuka pradziejowa i wczesnośredniowieczna jako źródło historyczne. Wprowadzenie. W: B. Gediga, W. Piotrowski (red.), Sztuka pradziejowa i wczesnośredniowieczna jako źródło historyczne. Biskupin-Wrocław, 7-12.

Gediga B. 2010. Rola głównych centrów kulturowych w kształtowaniu oblicza kulturowego Europy Środkowej we wczesnych okresach epoki żelaza. Wprowadzenie. W: B. Gediga, W. Piotrowski (red.), Rola głównych centrów kulturowych w kształtowaniu oblicza kulturowego Europy Środkowej we wczesnych okresach epoki żelaza. Biskupin-Wrocław, 9-10.

Gediga B. 2012. Rytm przemian kulturowych w pradziejach i średniowieczu. Wprowadzenie. W: B. Gediga, A. Grossman, W. Piotrowski (red.), Rytm przemian kulturowych w pradziejach i średniowieczu. Biskupin-Wrocław, 9-12.

Gediga B. 2015. Miejsca pamięci – pradzieje, średniowiecze, współczesność. Wprowadzenie. W: B. Gediga, A. Grossman, W. Piotrowski (red.), Miejsca pamięci – pradzieje, średniowiecze, współczesność. Biskupin-Wrocław, 9-10.

Gediga B. 2016. Europa w okresie od VIII wieku przed narodzinami Chrystusa do I wieku naszej ery. Wprowadzenie w problematykę. W: B. Gediga, A. Grossman, W. Piotrowski (red.), Rola głównych centrów kulturowych w kształtowaniu oblicza kulturowego Europy Środkowej we wczesnych okresach epoki żelaza. Biskupin-Wrocław, 9-11.

Gediga B. 2018. Uwagi wprowadzające do tematyki. W: B. Gediga, A. Grossman, W. Piotrowski (red.), Inspiracje i funkcje sztuki pradziejowej i wczesnośredniowiecznej. Biskupin-Wrocław, 9-10.

Lippert A. 2004. Podsumowanie wyników konferencji. W: B. Gediga, W. Piotrowski (red.), Archeologia – Kultura – Ideologie. Biskupin-Wrocław, 351-353.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-16

Jak cytować

Gediga , B. (2022). Prof. dr hab. Romuald Schild (1936 - 2021). Przegląd Archeologiczny, 70. https://doi.org/10.23858/PA70.2022.3066

Numer

Dział

Kronika
Share |