Wioska łowców mezolitycznych w Bolkowie nad Jeziorem Krynickim na Pomorzu Zachodnim. Próba rekonstrukcji

  • Tadeusz Galiński
Słowa kluczowe: preboreal, mezolit, Bolków, Jezioro Krynickie, Polska, wioska, szałasy, półziemianki, kręgi kamienne, sanktuarium

Abstrakt

Próba rekonstrukcji wioski łowców mezolitycznych w Bolkowie nad Jeziorem Krynickim oparta jest na konkretnych źródłach archeologicznych i przyrodniczych, pozyskanych w trakcie wieloletnich, interdyscyplinarnych badań wykopaliskowych. W układzie przestrzennym zabudowy wyraźnie widoczny jest podział na dwie części: 1. zespół zabudowań skupionych na obszarze zwartego występowania wytworów krzemiennych (śmietniska podomowego). Znajdują się tu przede wszystkim budowle mieszkalne, a ponadto różne obiekty o charakterze gospodarczym – półziemianki, paleniska, jamy zasobowe i krzemienice-pracownie; 2. zespół zabudowań i różnych instalacji związanych z wierzeniami, kreacją obrzędów oraz sprawowaniem praktyk o charakterze szamańskim. Obok sanktuarium i związanych z nim obiektów zlokalizowane są tu również szałasy zamieszkiwane przez kolejnych duchowych przywódców i opiekunów „świętego miejsca”

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Andersoon S., Wigforss J., Nancke-Krogh S. red. 1988, Fångstfolk för 8000 år sedan – om en grupp stenåldersboplatsee i Göteborg, Arkeologi i Västsverige, 3, Göteborg
Cziesla E. 1992, Jäger und Sammler. Die mittlere Steinzeit im Landkreis Pirmasens, Brühl
Galiński T. 2002, Społeczeństwa mezolityczne. Osadnictwo, gospodarka, kultura ludów łowieckich w VIII–IV tysiącleciu p.n.e. na terenie Europy, Szczecin
Galiński T. 2011, Organizacja terytorialna osadnictwa łowców mezolitycznych. Studia na przykładzie obszaru rynny plejstoceńskiej dolnej Odry, „Archeologia Polski”, 56/1–2, s. 89–133
Galiński T. 2014, Obozowiska łowieckie ze schyłku preborealu w Bolkowie na Pomorzu Zachodnim, „Archeologia Polski”, 59/1–2, s. 79–120
Galiński T. 2015a, Sanktuarium szamańskie z okresu mezolitu w Bolkowie nad jeziorem Świdwie na Pomorzu, „Archeologia Polski”, 60, s. 93–121
Galiński T. 2015b, Borealny Bolków. Nowe badania obozowisk mezolitycznych nad jeziorem Świdwie, „Folia Praehistorica Posnaniensia”, 20, s. 127–151
Galiński T. 2015c, Najstarsze osadnictwo mezolityczne w strefie zachodniobałtyckiej w świetle badań stanowiska Bolków 1, „Przegląd Archeologiczny”, 63, s. 29–57
Galiński T. 2015d, Tanowo. Obozowiska łowców epoki paleolitu i mezolitu na Pomorzu, Warszawa
Galiński T. 2016, Protoneolit. Obozowiska łowieckie ze schyłku okresu atlantyckiego w Tanowie na Pomorzu Zachodnim, Warszawa
Galiński T., Jankowska D. 2006, Bolków 1. Stanowisko z końca paleolitu i początków mezolitu nad jeziorem Świdwie na Pomorzu Zachodnim, „Materiały Zachodniopomorskie”, Nowa Seria, 2–3/1, s. 79–175
Szymczak M. red. 1978–1981, Słownik języka polskiego, 1–3, Warszawa
Valentin B., Souffi B., Ducrocq T., Fagnart J. - P., Séara F., Verjux Ch. red. 2013, Palethnographie du Mésolithique: recherches sur les habitats de plein air dans la moitié septentrionale de la France et ses marges. Actes de la Table Ronde Internationale (Paris 26–27 novembre 2010), Séances de la Société Préhistorique Française, 2/1
Zawistowicz-Adamska K. 1971, Systemy krewniacze na Słowiańszczyźnie w ich historyczno-społecznym uwarunkowaniu, Wrocław
Opublikowane
2017-01-01
Jak cytować
Galiński, T. (2017). Wioska łowców mezolitycznych w Bolkowie nad Jeziorem Krynickim na Pomorzu Zachodnim. Próba rekonstrukcji. Archeologia Polski, 62, 39-63. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/apol/article/view/223
Dział
Studia

Inne teksty tego samego autora