Katja Winkler, Ahrensburgien und Swiderien im mittleren Oderraum. Technologische und typologische Untersuchungen an Silexartefakten der Jüngeren Dryaszeit

Autor

  • Tadeusz Galiński

Słowa kluczowe:

Katja Winkler

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Katja Winkler, AHRENSBURGIEN UND SWIDERIEN IM MITTLEREN ODERRAUM. TECHNOLOGISCHE UND TYPOLOGISCHE UNTERSUCHUNGEN AN SILEXARTEFAKTEN DER JÜNGEREN DRYASZEIT, Untersuchungen und Materiallen zur Steinzeit in Schleswig-Holstein und im Ostseeraum, 11, S. Hartz, H. Lübke red., Wacholz Verlag, Kiel-Hamburg 2019, 496 ss.

W. Taute, Die Stielspitzen-Gruppen im nördlichen Mitteleuropa, Köln–Graz 1968.

M . Chmielewska, Późny paleolit pradoliny warszawsko-berlińskiej, Wrocław–Warszawa– Kraków–Gdańsk 1978.

R . Schild, Extension des éleménts de type tarnovien dans les industries de l’extrême fin du Pleistocène, „Archaeologia Polona”, 3: 1960, s. 7–64.

R . Schild, Paleolit końcowy i schyłkowy, [w:] Materiały do prahistorii ziem polskich, W. Hensel red., I, Paleolit i mezolit, W. Chmielewski red., Warszawa 1964, s. 129–239.

M . Kobusiewicz, Paleolit schyłkowy w środkowozachodniej Wielkopolsce, „Światowit”, 31: 1970, s. 19–68.

R . Schild, Późny paleolit, [w:] Prahistoria ziem polskich, W. Hensel red., I, Paleolit i mezolit, W. Chmielewski, W. Hensel red., Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1975, s. 159–338.

B. Gramsch, Das Mesolithikum im Flachland zwischen Elbe und Oder, Veröffentlichungen des Museums für Ur- und Frühgeschichte Potsdam, 7, Berlin 1973.

G . V. Sinicyna, O migraciâh i avtohtonnom razvitii kul’tur final’novo paleolita na severo-zapade Russkoi Ravniny, [w:] Problemy zaseleniâ severo-zapada vostočnoî Evropy v verhnem i final’nom paleolite (kul’turno-istoričeskie processy), G.V. Sinicyna red., Sankt-Peterburg 2013, s. 152–181.

L . Johansen, D . Stapert, Two „Epi-Ahrensburgian” sites in the northern Netherlands: Oudehaske (Friesland) and Gramsbergen (Overijssel), „Palaeohistoria”, 39/40: 1997–1998, s. 1–87.

T. Galiński, Społeczeństwa mezolityczne. Osadnictwo gospodarka, kultura ludów łowieckich w VIII–IV tysiącleciu p.n.e. na terenie Europy, Szczecin 2002;

T. Galiński, My own excavations and discoveries of Final Paleolithic assemblages on the European Plain, [w:] Studies in the Final Palaeolithic settlement of the Great European Plain, M. Kobusiewicz, J. Kabaciński red., Poznań 2007, s. 129–137.

T. Galiński, Epiahrensburgian. Osadnictwo paleolityczne w początkach holocenu na stanowisku w Bolkowie na Pomorzu Zachodnim, „Przegląd Archeologiczny”, 66: 2018, s. 5–30.

T. Galiński, Bolków nad jeziorem Świdwie. Nowe materiały kultury ahrensburskiej, „Materiały Zachodniopomorskie”, Nowa Seria, 10/1: 2015, s. 7–114.

T. Galiński, Rotnowo. Stanowisko paleolityczne i mezolityczne w Dolinie Lubieszowej na Pomorzu Zachodnim, Warszawa 2007.

R . Schild, Całowanie. A Final Paleolithic and Early Mesolithic site on an island in the ancient Vistula channel, Warszawa 2014.

S . W. Krukowski, Kronika Konserwatora Zabytków Przedhistorycznych okręgu kieleckiego za rok 1924, „Wiadomości Archeolgiczne”, 10: 1929, s. 238–254.

Pobrania

Opublikowane

2021-11-21

Jak cytować

Galiński, T. (2021). Katja Winkler, Ahrensburgien und Swiderien im mittleren Oderraum. Technologische und typologische Untersuchungen an Silexartefakten der Jüngeren Dryaszeit. Archeologia Polski, 66, 309–315. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/apol/article/view/2894

Numer

Dział

Recenzje