O czasopiśmie

„Archeologia Polski” jest jednym z wiodących czasopism archeologicznych w Polsce, które istnieje nieprzerwanie od 1957 roku. To rocznik, w którym publikowane są prace z zakresu metodologii i metodyki badań archeologicznych oraz dyscyplin współpracujących z archeologią, a także studia dotyczące problematyki archeologicznej w szerokim zakresie chronologicznym i terytorialnym – od prahistorii aż po współczesność w odniesieniu do kontynentu europejskiego. Zamieszczane są w nim przede wszystkim artykuły stanowiące ujęcia ogólne, syntetyzujące omawianych zagadnień. Skoncentrowane są na rekonstrukcji dziejów człowieka przez pryzmat różnorodnych źródeł. Tomy zawierają również dział polemik i dyskusji, recenzje literatury polskiej i obcej, głównie archeologicznej oraz prac z zakresu dyscyplin z archeologią związanych, a także kronikę.
 
Wszystkie publikowane artykuły są recenzowane (podlegają procesowi double-blind review).
Na łamach czasopisma publikowane są teksty w języku polskim i angielskim.
Zgłoszenie tekstu, procedura recenzyjna, przygotowanie do druku oraz publikacja artykułu są bezpłatne.
Do wszystkich publikowanych materiałów zapewniany jest natychmiastowy wolny dostęp na międzynarodowej licencji CC-BY 4.0.
     
Wszystkie artykuły przeznaczone do publikacji na łamach czasopisma są skanowane w celu wykrycia ewentualnego plagiatu.
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
 ISSN: 0003-8180
e-ISSN: 2719-7034
DOI: 10.23858/APol
Punkty MNiSW (2024 r.): 100

Ogłoszenia

Aktualny numer

Tom 68 (2023)
					Pokaż  Tom 68 (2023)
Opublikowane: 2023-12-27

Pełny numer

Artykuły okolicznościowe

Dyskusje i polemiki

Wyświetl wszystkie wydania