O czasopiśmie

„Archeologia Polski” jest rocznikiem, w którym publikowane są prace z zakresu metodologii i metodyki badań archeologicznych oraz dyscyplin współpracujących z archeologią, a także studia dotyczące problematyki prahistorii oraz wczesnych dziejów ziem polskich na tle europejskim. Zamieszczane są w nim przede wszystkim artykuły zawierające ujęcia ogólne, syntetyzujące omawianych zagadnień. Każdy tom zawiera również dział polemik i dyskusji oraz recenzje literatury polskiej i obcej, głównie archeologicznej, lecz również prac z zakresu dyscyplin z archeologią współpracujących, a także kronikę.

Punkty MEiN 2021: 100

Redaktorzy pisma:
1957-1976 - prof. dr Zdzisław Rajewski;
1976-1978 - doc. dr hab. Jan Kowalczyk;
1980-1999 - prof. dr hab. Zbigniew Bukowski
od 2000 r. - prof. dr hab. Maria Dekówna

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach:

1. Index Copernicus Journals Master List 

2. CEJSH The Central European Journal of Social Sciences and Humanities 

3. Scopus

4. DOAJ