Kontakt

„Archeologia Polski”
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Al. Solidarności 105, 00-140 Warszawa, Polska

Główna osoba do kontaktu

Maria Dekówna

Wsparcie techniczne

IAE PAN