Polityka praw autorskich

Oświadczam, że artykuł przesłany do czasopisma „Archeologia Polski” jest oryginalny, nie został wcześniej opublikowany, jak również nie jest obecnie rozważany do publikacji w innym miejscu.
Potwierdzam, że manuskrypt został przeczytany i zatwierdzony przez wszystkich wymienionych autorów, i że nie ma innych osób, które spełniłyby kryteria autorstwa, ale nie zostały wymienione. Dodatkowo potwierdzam, że kolejność autorów wymienionych w rękopisie została zatwierdzona przez wszystkich autorów.
Potwierdzam, że autor korespondencyjny jest jedynym kontaktem z redakcją w procesie redakcyjnym. Odpowiedzialny jest za komunikowanie się z pozostałymi autorami i informowanie ich o postępach, wprowadzanych korektach oraz o ostatecznym zatwierdzeniu artykułu. Przyjmuję do wiadomości Politykę prywatności zdefiniowaną w niniejszym czasopiśmie.
Wydawca – Instytut Archeologii i Etnologii PAN oraz Redakcja czasopisma „Archeologia Polski” dbają o respektowanie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych autorów (więcej zob. Polityka prywatności | Archeologia Polski (iaepan.pl).

POLITYKA OPEN ACCESS
Czasopismo „Archeologia Polski” jest udostępniane na zasadach Open Access, zgodnie z licencją CC-BY wersja 4.0 Międzynarodowa (CC BY 4.0 Tekst prawny | Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe | Creative Commons). Niniejsza polityka obowiązuje od roku 2020. Artykuły opublikowane do 2019 r. udostępniane są zgodnie z licencją podaną przy artykule.
Informacje o procedurach stosowanych w czasopiśmie, zob. w zakładce Procedura recenzyjna | Archeologia Polski (iaepan.pl)..