Informacje dla czytelników

Zachęcamy Czytelników zainteresowanych lekturą tekstów publikowanych na łamach „Archeologii Polski", aby zarejestrowali się na stronie internetowej czasopisma w celu uzyskiwania powiadomień o aktywności Redakcji i ukazujących się artykułach.
W tym celu należy kliknąć przycisk Zarejestruj znajdujący się w górnej części strony.
Przed rejestracją Czytelnicy powinni zapoznać się z Polityka prywatności | Archeologia Polski (iaepan.pl).
Po rejestracji Czytelnicy będą otrzymywać na skrzynkę e-mailową spisy treści nowych tomów periodyku. To pozwoli również czasopismu na kontakt z odbiorcami pisma.