Informacje dla bibliotekarzy

Zachęcamy bibliotekarzy do włączenia strony czasopisma "Archeologia Polski" do ich systemów bibliotecznych.

Czasopismo publikuje artykuły w otwartym dostępie, na międzynarodowej licencji CC BY 4.0 Tekst prawny | Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe | Creative Commons . Z tekstów można więc korzystać w dowolnym czasie, bez ograniczeń technicznych.