Informacje dla autorów

Czy jesteś zaintersowana(y) zgłoszeniem tekstu do naszego czasopisma?

Prosimy najpierw o zapoznanie się z informacjami zawartymi na stronie: O czasopiśmie, na której wymienione i opisane są zasady obowiązujące w czasopiśmie oraz z instrukcją zamieszczoną na stronie: Przesyłanie tekstów | Archeologia Polski (iaepan.pl), prezentującą sposób przygotowania zgłoszeń - tekstów wraz z rycinami, tabelami, bibliografią, itd.
Zastosowanie się do „Wytycznych dla autora” w zakresie opracowania tekstów jest kluczowe i warunkuje przekazanie artykułu do dalszych etapów procesu edytorskiego.
Autor powinien zarejestrować się na stronie czasopisma, zanim rozpocznie proces przesyłania tekstu i materiałów do publikacji lub zalogować się, jeżeli posiada już konto w systemie.