Zespół redakcyjny

Redaktor: dr  Magdalena Bis 
Zastępcy Redaktora: mgr  Katarzyna Kerneder-Gubała, dr  Paulina Romanowicz
Sekretarz: dr  Jolanta Sadowska-Topór
Członek Zespołu redakcyjnego: dr hab.  Tomasz Purowski, prof. PAN

KOMITET REDAKCYJNY:
dr hab. Felix Biermann prof. USz (Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, Polska – Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, Haale, Niemcy)
prof. dr hab. Maria Dekówna (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa, Polska)
dr hab. Leszek Gardeła (Ludwig-Maximilians Universität, Monachium, Niemcy)
dr Petr Neruda (Moravské zemské muzeum, Brno, Czechy)
dr Dmytro Nykonenko (Università degli Studi di Torino, Turyn, Włochy)
prof. dr hab. Marian Rębkowski (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa-Szczecin, Polska)
dr Liisa Seppänen (Turun Yliopisto, Turku, Finlandia)
dr hab. Danica Staššíková-Štukovská (Archeologický ústav SAV, Nitra, Słowacja)
dr Natalie Venclová (Archeologický ústav AV ČR, Praga, Czechy)