Zespół redakcyjny

Redaktor: dr  Magdalena Bis 
Zastępcy Redaktora: mgr  Katarzyna Kerneder-Gubała, dr  Paulina Romanowicz
Sekretarz: dr  Jolanta Sadowska-Topór
Członek Zespołu redakcyjnego: dr hab.  Tomasz Purowski, prof. PAN

KOMITET REDAKCYJNY:
dr hab. Felix Biermann prof. USz (Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, Polska – Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, Haale, Niemcy)
prof. dr hab. Maria Dekówna (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa, Polska)
dr Leszek Gardeła (National Museum of Denmark, Kopenhaga, Dania)
dr Petr Neruda (Moravské zemské muzeum, Brno, Czechy)
dr Dmytro Nykonenko (Università degli Studi di Torino, Turyn, Włochy)
prof. dr hab. Marian Rębkowski (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa-Szczecin, Polska)
dr Liisa Seppänen (Turun Yliopisto, Turku, Finlandia)
dr hab. Danica Staššíková-Štukovská (Archeologický ústav SAV, Nitra, Słowacja)
dr Natalie Venclová (Archeologický ústav AV ČR, Praga, Czechy)