Zespół redakcyjny

Redaktor: Maria Dekówna
Zastępca Redaktora: Tomasz Purowski
Sekretarz: Jolanta Sadowska-Topór

Członkowie zespołu redakcyjnego: Hanna Kowalewska-Marszałek

Komitet Redakcyjny:
Josef Bátora (Comenius University, Bratislava),
Felix Biermann (Uniwersytet Szczeciński, Szczecin),
Johan Callmer (Lund),
Hanna Kóčka-Krenz (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań),
Sarunas Milisauskas (University at Buffalo),
Marian Rębkowski (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Szczecin/Warszawa),
Danica Staššíková-Štukovská (Charles University, Prague), 
Natalie Venclová (Institute of Archaeology, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague)