Polityka prywatnośći

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Archeologii i Etnologii PAN z siedzibą w Warszawie, al. Solidarności 105. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa – RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46.WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018r poz. 1000) oraz pokrewnymi aktami prawnymi. Instytut Archeologii i Etnologii PAN dokłada wszelkich starań, aby dane były odpowiednio chronione, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami.
Aby dowiedzieć się więcej na temat ochrony danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

 1. Korzystając ze strony Instytutu Archeologii i Etnologii PAN (http://iaepan.edu.pl/) akceptują Państwo zasady Polityki prywatności.
  2. Z administratorem (Instytut Archeologii i Etnologii PAN) można kontaktować się poprzez adres e-mail: director@iaepan.edu.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, al. Solidarności 105 00-140 Warszawa).
  3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Z IOD można się kontaktować poprzez adres e-mail: iod@iaepan.edu.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych. Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach odnoszących się do przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.
  4. Administrator może udostępnić Państwa dane osobowe:
  • na polecenie organów administracji lub sądów;
  • podmiotom trzecim, które przetwarzają powierzone dane przez Administratora (np. firma obsługująca stronę internetową);
  • osobom przeprowadzającym inspekcje i audyty, księgowym i prawnikom z uwzględnieniem obowiązku zachowania poufności;
  • podmiotowi trzeciemu w sytuacji przekazania / sprzedaży części udziałów w spółce Administratora.
  Nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności na stronach, do których prowadzą odnośniki (linki) zamieszczone na stronie czasopisma. Prosimy o zapoznawanie się z polityką prywatności odwiedzanych stron.
  5. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych:
  5.1. Kontaktują się Państwo z IAE PAN za pomocą portalu w celu założenia konta dla użytkownika związanego z procesem wydawniczym, jak również odbiorcy treści opublikowanych na platformie. W ramach realizacji procesu wydawniczego czasopisma kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, listownie, telefonicznie i przekazują nam dobrowolnie swoje dane osobowe typu: imię i nazwisko, adres e-mail, afiliację, adres do korespondencji, dane do umowy, numer telefonu i inne. Dane te są gromadzone i przetwarzane zgodnie z celem, dla którego zostały nam przekazane. Dane podawane są dobrowolnie, ale są niezbędne do realizacji określonego celu, a ich niepodanie uniemożliwi nam realizacji zadań (zamierzeń).
  5.2. Podczas korzystania ze strony internetowej czasopisma mogą być uzyskiwane następujące informacje:
  5.2.1. Techniczne logi w dziennikach serwera (automatycznie zapisywane logi systemowe) – anonimowe informacje typu: czas wizyty na stronie, adres URL, dane przeglądarki itp.
  5.2.2. Ciasteczka (cookies), czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika – wykorzystywane w celach gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony, prawidłowego wyświetlania się strony na komputerze, utrzymania sesji Użytkownika w serwisie (po zalogowaniu).
  - Każdy Użytkownik może usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w swojej przeglądarce internetowej.
  - Standardowo przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
  - Każdy Użytkownik ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi na stronie jej producenta: Firefox, Chrome, Opera, Internet Explorer, Edge.
  - Zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie strony internetowej.
  - Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację do stosowanych plików cookies.
  5.2.3. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę czasopisma. Służą nam do zapewnienia określonych usług naszym Użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych.
  6. Wszystkie dane osobowe będą przechowywane w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN do chwili realizacji celu, dla którego zostały nam udostępnione, a następnie przez czas wynikający z przepisów szczegółowych.
  7. Instytut Archeologii i Etnologii PAN nie profiluje Państwa danych osobowych, a także nie przetwarza ich w celach marketingowych.
  Dane osobowe nie będą przekazywane do „państwa trzeciego” bądź organizacji międzynarodowej.
  8. Instytut Archeologii i Etnologii PAN ze swojej strony dokłada wszelkich starań, aby wszystkie dane były bezpieczne. Jednak Państwa działania mają także duże znaczenie. Proszę pamiętać o podstawowych zasadach bezpiecznego użytkownika:
  - rejestrując się na naszej platformie OJS należy zwrócić uwagę, aby hasło było odpowiednio trudne do odgadnięcia, składało się z ciągu znaków i cyfr oraz małych i dużych liter;
  - prace na platformie OJS proszę wykonywać tylko na zaufanych komputerach i nie korzystać z ogólnodostępnych sieci;
  - należy nie zapamiętywać loginu i hasła na komputerze;
  - należy zachować login i hasło w tajemnicy po zakończeniu działań każdorazowo wylogować się ze strony (poprzez przycisk WYLOGUJ).
  9. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo do:
  dostępu do danych; sprostowania danych; prawo do bycia zapomnianym; prawo do ograniczenia przetwarzania; prawo do przenoszenia danych; prawo do sprzeciwu; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  10. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzając dane osobowe działamy niewłaściwie lub w sposób niezgodny z prawem, prosimy o informację listownie lub e-mailem.
  11. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej na stronie internetowej czasopisma.