Scopus w górę

2024-06-25

Według wskaźników bazy SCOPUS za rok 2023 (CiteScore = 0.7 i SCImago Journal Rank = 0.344), w porównianiu do roku 2022 (CiteScore = 0.3 i SCImago Journal Rank = 0.111) trzykrotnie wzrosła cytowalność publikacji z "Archeologii Polski":
https://www.scopus.com/sourceid/21100242217#tabs=1 .
Dziękujemy wszystkim Autorom za cytowanie prac ukazujących się na łamach periodyku.