Helena Tarczyńska — nauczycielka, społecznica, późna „Entuzjastka” (1850–1935)

Autor

  • Teresa Stawiarska Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Al. Solidarności 105, 00-140 Warszawa

Słowa kluczowe:

emancypacja, nauczanie, XIX wiek, Krolestwo Polskie, Mazowsze

Abstrakt

Życie i działalność Heleny Tarczyńskiej stanowią przykład losów kobiet końca XIX i początków XX wieku, które wybrały zawód nauczycielki „domowej”. Wywodząca się ze skromnej inteligenckiej rodziny o patriotycznych korzeniach, niezamężna, zawód ten traktowała również jako misję; jej niedościgłymi wzorami były „Entuzjastki” (Narcyza Żmichowska, Izabela Zbiegniewska i Wanda Umińska). Córka Kazimierza i Agnieszki z Wachulskich urodziła się 11 lutego 1850 r. w Płocku, miała liczne rodzeństwo. Ojciec (z zawodu konstruktor fortepianów, z zainteresowań - starożytnik) starał się im zapewnić wykształcenie. Helena skończyła we Włocławku pensję Izabeli Zbiegniewskiej, która wprowadzała w życie postępowy program nauczania Narcyzy Żmichowskiej. Tarczyńska w 1870 r. uzyskała patent prywatnej nauczycielki. Do roku 1878 była nauczycielką „domową” na pobliskiej prowincji, następnie we Włocławku. W roku 1886 przeniosła się do Warszawy, gdzie nawiązała liczne kontakty, uczestnicząc w tajnych kursach pedagogicznych i seminariach. Były to jej najlepsze lata także pod względem zawodowym, spełniała się bowiem jako pedagog, ucząc przede wszystkim ulubionych przedmiotów: historii i literatury polskiej. Spotkała na swej drodze wybitne kobiety, działaczki oświatowe i publicystki, autorki podręczników szkolnych, przełożone tajnych pensji (m.in. I. Moszczeńską, S. Sempołowską, A. Chlebowską, A. Szycównę, W. Morzkowską i inne). Duży wpływ na postawy życiowe Heleny wywarła Wanda z Wolskich Umińska (uczestniczka powstania styczniowego, wybitna działaczka i społecznica), z którą była szczególnie zaprzyjazniona; zachowała się część ich wieloletniej korespondencji. Po roku 1896 wróciła na prowincję, uczyła we wsi pod Łowiczem, następnie w Górach Świętokrzyskich. Od 1902 r. pracowała na państwowej posadzie jako nauczycielka w domu sierot na Mokotowie (znalazła się wtedy pod nadzorem policji i posadę tę straciła). Przez kilka lat uczyła w zakładzie wychowawczym w Sierocinie pod Pruszkowem. Ostatnie czynne zawodowo lata przeżyła w Milanówku oraz w Warszawie (pracowała m.in. w Bibliotece Publicznej na Koszykowej). Zmarła 12 kwietnia 1935 r. w Łowiczu, tamże została pochowana. Helena Tarczyńska pochodziła z rodziny, w której „pracę u podstaw” traktowano bardzo poważnie, o czym świadczą działania jej braci – Franciszka, Hipolita i Władysława. „Cicha pracownica”, jak ją określała jej przyjaciółka i powiernica Wanda Umińska, w najgorszych latach rusyfikacji uczyła kilka pokoleń dziewcząt znajomości i umiłowania polskiej literatury i historii, przedmiotów, które nie istniały w systemie legalnej oświaty.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bobrowska-Nowak Wanda, Drynda Danuta i in. 1998. Słownik pedagogów polskich, Katowice

Encyklopedia. 1904. Encyklopedia Wychowawcza, t. VI, red. R. Plenkiewicz, Warszawa

Encyklopedia. 2009. Encyklopedia Muzyczna PWM, t. V: Część biograficzna, red. E. Dziębowska, Kraków

Fita Stanisław. 1980. Pokolenie Szkoły Głównej, Warszawa

Kirkor-Kiedroniowa Zofia. 1986. Wspomnienia, Cz. I: Dziecięce i młode lata, Kraków

Hejkowska Monika. 2017. Nieznani/znani nauczyciele domowi w Królestwie Polskim w XIX i na początku XX wieku, „Roczniki Pedagogiczne”, t. 45, nr 1, s. 31-47

Iwanowska Teresa. 1973. Początki muzeum historycznego im. Władysława Tarczyńskiego, „Roczniki Łowickie”, t. 1, s. 75-82

Iwanowska Teresa. 2013. Nieznane karty z życia rodziny Władysława Tarczyńskiego, „Roczniki Łowickie”, t. 10, s. 214-248

Łojek Jerzy, Myśliński Jerzy, Władyka Wiesław. 1988. Dzieje prasy polskiej, Warszawa

Markiewicz Henryk. 1999. Pozytywizm, Warszawa

Mazur Elżbieta. 1999. Dobroczynność w Warszawie XIX wieku, Warszawa

Mazur Elżbieta. 2012. W Drugiej Rzeczpospolitej: wspólnymi siłami społeczników, darczyńców i państwa, [w:] Wypoczynek zorganizowany dzieci i młodzieży w Polsce w XX wieku, red. D. Jarosz, Warszawa, s. 11-20

Stawiarska Teresa. 2008. Franciszek Tarczyński (1833-1900), [w:] Śladami Franciszka Tarczyńskiego. Przeszłość gminy Gozdowo w świetle odkryć archeologicznych, red. T. Kordala, Płock, s. 5-10

Stawiarska Teresa. 2016. Kazimierz Tarczyński – budowniczy fortepianów, starożytnik (1802-1873), „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 64, nr 3, s. 339-362

Szypowska Irena. 1985. Konstanty Górski, Józef Weissenhoff. Z młodych lat. Listy i wspomnienia, Warszawa

Tarczyński Hipolit Bogumił. 1875. O dzisiejszych szkołach i nauczycielach ludowych w kraju naszym, „Przegląd Tygodniowy”, nr 15, s. 177-179; nr 16, s. 190-191; nr 17, s. 201-202

Wawrzykowska-Wierciochowa Dionizja. 1961. Udział kobiet w tajnym i jawnym ruchu społeczno-kulturalnym w Warszawie w latach 1880-1914, [w:] Z dziejów książki i bibliotek w Warszawie, red. S. Tazbir, Warszawa

Wawrzykowska-Wierciochowa Dionizja. 1967. Z dziejów tajnych pensji żeńskich w Królestwie Polskim, „Rozprawy z Dziejów Oświaty”, t. 10

Wawrzykowska-Wierciochowa Dionizja. 1973. Z umiłowania. Opowieść biograficzna o Wandzie z Wolskich Umińskiej (1841-1926), Lublin

Winklowa Barbara. 2004. Narcyza Żmichowska i Wanda Żeleńska, Kraków

Włocławek 1999. Włocławek. Dzieje miasta, t. 1, red. J. Staszewski, Włocławek

Wysocki Piotr. 2012. Życie i twórczość Hipolita Bogumiła Tarczyńskiego, „Roczniki Łowickie”, t. 9, s. 197-254

Źródła. 1965. Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, t. II: Pedagogika i szkolnictwo w XIX stuleciu, oprac. S. Wołoszyn, Warszawa

Pobrania

Opublikowane

2018-01-01

Jak cytować

Stawiarska, T. (2018). Helena Tarczyńska — nauczycielka, społecznica, późna „Entuzjastka” (1850–1935). Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 66(2), 207–224. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/1009

Numer

Dział

Studia i materiały