Młynarstwo w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w XIII–XV wieku (do 1454 r.), Rafał Kubicki, Gdańsk 2012 [recenzja]

Autor

  • Tomasz Związek Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Rynek Starego Miasta 29/31, 00-272 Warszawa https://orcid.org/0000-0002-5798-8203

Słowa kluczowe:

13-15 w. -- Prusy, zakonu krzyżackiego państwo, młynarstwo średniowieczne, młyny średniowieczne

Abstrakt

Recenzja książki.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Brak

Pobrania

Opublikowane

2014-04-01

Jak cytować

Związek, T. (2014). Młynarstwo w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w XIII–XV wieku (do 1454 r.), Rafał Kubicki, Gdańsk 2012 [recenzja]. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 62(2), 292–302. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/786

Numer

Dział

Artykuły recenzyjne i recenzje