„Porcyllena, farfury i glina. Nowożytne naczynia ceramiczne jako źródła archeologiczne. Pochodzenie – zróżnicowanie – odbiorcy”, konferencja w Warszawie, 28 września 2016 r.

Autor

Słowa kluczowe:

ceramika nowożytna, zabytki archeologiczne, porcelana, fajans, naczynia gliniane

Abstrakt

Relacja z konferencji poświęconej ceramice nowożytnej, która odbyła się w Warszawie w 2016 r. Dotyczyła naczyń glinianych różnych gatunków będących znaleziskami archeologicznymi i ich badaniom w kilku aspektach: proweniencji, zróżnicowania, nabywców i miejsc użytkowania.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Brak

Pobrania

Opublikowane

2016-01-01

Jak cytować

Bis, M. (2016). „Porcyllena, farfury i glina. Nowożytne naczynia ceramiczne jako źródła archeologiczne. Pochodzenie – zróżnicowanie – odbiorcy”, konferencja w Warszawie, 28 września 2016 r. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 64(4), 527–533. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/933

Numer

Dział

Kronika naukowa

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>