Aktualny numer

Tom 67 (2019)
Opublikowane: 2019-12-04

Artykuły

Wyświetl wszystkie numery

Czasopisma IAE PAN

Przegląd Archeologiczny to rocznik poświęcony archeologii. Na łamach wychodzącego od stu lat Przeglądu Archeologicznego swoje prace opublikowało kilka pokoleń polskich i zagranicznych archeologów, znacznie przyczyniając się do rozwoju archeologii Polski i Europy Środkowej. Tematyka prac drukowanych na kartach periodyku obejmowała zagadnienia dotyczące metodologii oraz problematyki wszystkich epok od paleolitu po średniowiecze, na obszarze Europy, Ameryki i Bliskiego Wschodu. Redakcja Przeglądu Archeologicznego dąży do publikowania większych opracowań monograficznych dotyczących archeologii prehistorycznej i wczesnośredniowiecznej, głównie z krajów europejskich, a także metodologii i historii badań archeologicznych. Dużo miejsca również poświęca recenzjom, dyskusjom i polemikom. Przegląd Archeologiczny jest otwarty dla naukowców z różnych instytucji polskich i zagranicznych. Jakość artykułów jest gwarantowana przez licznych członków Komitetu Redakcyjnego, a także recenzentów, profesorów-specjalistów z Uniwersytetów, Instytutów Polskiej Akademii Nauk i instytucji zagranicznych.

Czasopisma powiązane

Archeologia
Polski
Sprawozdania
Archeologiczne
Fasciculi
Archaeologiae
Historicae
Ethnologia
Polona
Etnografia
Polska

 

ISSN 0079-7138; e-ISSN 2657-4004
Artykuły są publikowane w następujących językach: polskim, angielskim, niemieckim
Abstrakty: język angielski