NABÓR TEKSTÓW

2024-05-10

Informujemy, że zakończyliśmy nabór tekstów do tegorocznego tomu czasopisma - t. 69: 2024.
Zachęcamy autorów zainteresowanych publikacją na łamach „Archeologii Polski” w następnych latach do nadsyłania artykułów na bieżąco. Procedura redakcyjna dla kolejnych zgłoszeń prowadzona jest w trybie ciągłym.