NOWE ZGŁOSZENIA

2024-06-07

Zachęcamy autorów zainteresowanych publikacją na łamach „Archeologii Polski”, w kolejnych tomach czasopisma (od t. 70: 2025), do nadsyłania zgłoszeń na bieżąco. Procedura redakcyjna dla kolejnych artykułów prowadzona jest w trybie ciągłym.